Lytt til tekst
SØK MENY

Kan bli Norges grønneste skole

Nye Horten videregående

Nye Horten videregående skole ligger an til å bli den høyeste miljø- og klimasertifiserte videregående skolen i landet med miljøsertifiseringen BREEAM NOR Outstanding og energiklassifisering Plusshus.

– Vi har fått informasjon om at bygget ligger ann til å få godkjent tilstrekkelig antall poeng til å oppnå karakteren Outstanding i BREEAM pre-kvalifisering, sier eiendomssjef Christian Thorsen Egeberg i eiendomsseksjonen.

BREEAM NOR Outstanding er en norsk standarisert måte å miljøsertifisere et bygg på der man gjør en livsløpanalyse av alle byggets komponenter.

Bygget godkjennes for BREEAM NOR Outstanding med bakgrunn i innovativ teknologi, materialbruk og gjennomtenkte helhetlige miljøvalg. Blant annet planlegges bruk av solceller. Bygget vil få et av Norges største solcellenergianlegg med en energiproduksjon på ca 560.000 kWh/år.

Foran med godt eksempel

Vestfold har et uttalt mål om å bli et av de grønneste fylkene i landet. På veien dit må den grønne energien utnyttes og energismarte løsninger tas i bruk.

– Det er tverrpolitisk enighet i fylket om å satse på grønn klima og energi, noe vi blant annet ser i prosjektet nye Horten videregående skole. Det er ekstra stas å bygge Norges første plusshus-skole. Vi legger også lista høyt med ambisjonen om å bli Norges grønneste fylke, sier Lene Westgaard-Halle, leder i hovedutvalg for klima, energi og næring.

Westgaard-Halle forteller at det ofte er knyttet spenning til hvordan politiske vedtak følges opp i etterkant, men hun roser administrasjonen i Vestfold fylkeskommune for oppfølgingen av prosjektet.

– Oppfølgingen har vært fantastisk. Vi er stolte av det fylkeskommunen gjør her. En ting er at vi får en fantastisk ny skole. Vi blir også først i Norge. Det er en prioritering vi er villige til å ta, sier Westgaard-Halle.

Økt produksjon av fornybar energi er et satsingsområde i Regional plan for klima og energi, RPKE. I følge Westgaard-Halle har fylkeskommunen også en særskilt rolle som regional utviklingsaktør å gjennomføre riktige miljøtiltak.

– Ved å satse på miljø og klima legger vi til rette for å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold, sier Westgaard-Halle.

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser

Dette er i tråd med politikernes høye miljøambisjoner i Vestfold. Som ledd i arbeidet har VFK sluttet seg til leverandørutviklingsprosjektet "Fossilfrie bygge- og anleggsplasser". I praksis betyr det at transport til og fra byggeplass, byggtørke/oppvarming i byggeperioden og drift av anleggsmaskiner på selve byggeplassen må foregå fossilfritt.

Klart til skolestart i 2019

Nye Horten videregående skole blir på 18 000 kvadratmeter fordelt på fire etasjer og skal stå klart til skolestart i 2019. Bygget blir tilpasset ca. 1200 elever og 200 ansatte.

Skolen er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.