Lytt til tekst
SØK MENY

Jobber for å få flere unge i arbeid

Gå direkte til

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold skrev i dag under en forpliktende samarbeidsavtale som skal bidra til at flere unge får mer erfaring i arbeidslivet.

- Nå tar vi fatt i ett av våre største samfunnsproblemer – det at for mange unge står utenfor arbeidslivet. Det er uakseptabelt at det er en større andel unge arbeidsledige og uføretrygdede i Vestfold enn i landet ellers. Vi har nå forpliktet oss til å forsterke innsatsen gjennom denne avtalen. Vi skal samarbeide mye tettere slik at unge opplever at de får et mer skreddersydd tilbud som treffer dem bedre, sa fylkesordfører og leder av Verdiskaping Vestfold, Rune Hogsnes da han åpnet dagens signeringsmøte.

Verdiskaping Vestfold består av ledere innen offentlige etater og næringslivet i Vestfold, og representanter fra både NHO, LO, Høgskolen i Sørøst-Norge, KS, NAV, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune var til stede under dagens signering.

Flere unge arbeidsledige i Vestfold

Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er at det er flere unge arbeidsledige og unge uføretrygdede i Vestfold enn i mange andre fylker. Nesten 10% av de unge i fylket vårt er verken i jobb eller under utdanning. Det vekker bekymring at stadig flere unge på terskelen til voksenlivet står delvis eller helt utenfor arbeidsmarkedet.

Tar samfunnsansvaret

Mange bedrifter og offentlige etater gjør mye med denne problemstillingen allerede, men likevel er det en utfordring at for mange unge står utenfor arbeidslivet.

HR-ansvarlig ved Matbørsen, Kristine Abrahamsen og leder for Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Reidar Thoresen var invitert til signeringen for å fortelle om egen praksis når det kommer til rekruttering.

- Det å ta samfunnsansvar er en selvfølge for oss på Matbørsen. Vi har et godt rekrutteringssamarbeid med NAV til alle nivåer i bedriften vår. Dette fører til mange gode medarbeidere, samtidig som det også hjelper samfunnet i forhold til ledighetsprosenten, sa Abrahamsen i sitt innlegg.

Også Thoresen fortalte om samfunnsansvaret ved å rekruttere utradisjonelt:

-      Sykehjem er store arbeidsplasser med stort behov for arbeidskraft. Vi tar selvsagt ansvar for å rekruttere utradisjonelt, og har et godt samarbeid med NAV. Videre jobber vi med å motivere unge arbeidstakere til å ta fagutdanning, og vi har en rekke opplæringstiltak på arbeidsplassen. For oss er det viktig å tilby hele, faste stillinger til alle uansett hvordan de er blitt rekruttert inn, slik at vi ikke lager et a og et b-lag, sa Reidar Thoresen leder for Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Sliter av ulike grunner

I Vestfold er det unge mellom 18 - 30 år med lav utdanning, lite praksis, lite nettverk og av og til med sosiale eller psykiske problemer som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet. En annen gruppe er unge i alderen 20 – 30 år som har fullført utdanning, men som har for liten, ingen eller svært spesialisert praksis.

- Dette er en viktig samarbeidsavtale. Jeg synes det er veldig fint at ambisjonen er å gjennomføre tiltak både for de som har kommet litt skjevt ut, samtidig som vi også skal jobbe mot de med høy utdanning, men som likevel sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, sa Steinar Hansen, direktør for NAV Vestfold.

Også leder av NHO Vestfold, Kristin Saga, var godt fornøyd med samarbeidsavtalen og forpliktelsene som ligger i denne:

- All innsats som kan få flere unge ut på arbeidssmarkedet er viktig satsing for Vestfold-samfunnet. NHO jobber mye med å få flere over i fast arbeid, blant annet gjennom prosjektet «Ringer i Vannet», som vi ser har en god effekt.

Forpliktende

Verdiskaping Vestfold forplikter seg gjennom avtalen til å arbeide aktivt sammen for å bidra til å løse de utfordringene for unge på arbeidsmarkedet i Vestfold. I fellesskap ønsker initiativet å planlegge og gjennomføre konkrete tiltak. Noen foreløpige ideer er:

  •  I mange år har det vært mangel på sykepleiere og fagfolk innen bygg og anlegg. En forsterket innsats for å øke søkningen til slike utdanninger og tilby attraktive jobber
  •  Øke innslaget av arbeidspraksis i ulike utdanninger
  • På ulike måter øke tilfanget av lærlingeplasser
  • Utvikle trainee-program innen næringsliv og offentlig virksomhet for unge med masterutdanning

Det skal også engasjeres en prosjektleder for tre år, og stillingen blir utlyst i begynnelsen av januar.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?