Lytt til tekst
SØK MENY

Inspirerende innovasjonsarena

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen åpner det årlige samlingspunktet i Program for folkehelsearbeid i kommunene i Vestfold. Foto: Eli Haraldsen / VFK
«Innsats for å bedre barn og unges oppvekstmiljø er det viktigste vi gjør. Og dette arbeidet tar vi med oss inn i den nye fylkeskommunen for Vestfold og Telemark», forsikret fylkesvaraordfører Kåre Pettersen da han åpnet Innovasjonsarenaen 2019.

Arenaen startet med toner fra NRK Supers blimE-sang 2019 «Sammen er vi perfekt uperfekt», og ord og toner satte fokus og standard for de to dagene deltakerne var samlet.

Innovasjonsarenaen er det årlige samlingspunktet i Program for folkehelsearbeid i kommunene i Vestfold, med ca. 100 deltakere. Kommunene hadde selv invitert med seg deltakere fra sine prosjektgrupper, fra frivillige organisasjoner. Også barn og ungdom var invitert med og deltok.

Siden 2017 har kommunene utviklet en rekke selvstendige prosjekter med økonomisk bidrag fra Helsedirektoratet. Fylkeskommunen har ansvaret for å legge rammene for arbeidet. Alle tiltakene handler om å fremme barn og unges psykiske helse i et helsefremmende perspektiv.

Kåre Pettersen poengterte at da staten varslet kutt i sin bevilgning på 35 millioner til Vestfold, bevilget et enstemmig fylkesting egne midler for å opprettholde rammen. – Fylkestingets bevilgning på 3,75 millioner kroner viser hvor viktig dette arbeidet er sett fra oss politikeres ståsted, sa Pettersen.

Deler erfaringer, får inspirasjon

To intense arbeidsdager på Union Scene i Drammen har nå løftet arbeidet i den enkelte kommune videre. Programmet var lagt opp som en kombinasjon av felles økter og prosjektarbeid i regi av hver enkelt kommune. Metodeutvikling er sentralt.

Programansvarlig i Vestfold fylkeskommune, Anne Slåtten, trekker fram tre poeng som særlig verdifulle ved Innovasjonsarenaen:

  • Deltakerne deler erfaringer og får inspirasjon til videre arbeid. Ved å gi inn til fellesskapet får man noe tilbake. Vi ser blant annet hvor viktig nettverk og de personlige relasjonene mellom mennesker med ulik fagbakgrunn er for å skape innovasjoner.
  • Vi støtter opp under og bruker samskapende arbeidsformer som gjør at alle stemmer blir hørt. Det fremmer dialog, engasjement og nyskaping.
  • Vi legger til rette en arena som byr på gode arbeidsmuligheter som bringer prosjektene flere steg videre.

Ett av temaene i fellesøktene var å styrke barn- og ungdoms medvirkning i samfunnet. Ungdommene understreket at de voksne må lage tydelige og sterke strukturer for medvirkning uten å bestemme over innholdet i prosessene. Så er det opp til de unge å gripe det rommet som skapes.

Årlige Innovasjonsarenaer blir arrangert i hele programperioden, som varer ut 2022.

Emneord: Folkehelse