Lytt til tekst
SØK MENY

9 av 10 søkere fått førstevalget

Foto: Dag G. Nordsveen
Hovedinntaket til videregående skoler i Vestfold for skoleåret 2018/2019 er klart.

Vestfoldpolitiker Frode Hestnes er leder for hovedutvalget for utdanning og er fornøyd med at så mange søkere fikk sitt førstevalg, men påpeker mangelen på læreplasser.

– Vi er svært fornøyde med å kunne tilby førstevalget til såpass mange, samtidig som vi vet det vil skje endringer som gjør at enda flere får oppfylt sine øverste ønsker etter 2. inntaket. Men vi ser i år som i fjor utfordringer for de som trenger læreplass, her er vi helt avhengige av at både søkere og bedrifter bidrar sånn at vi kan gi læreplasser til så mange som mulig, sier Hestnes.

8746 søkere har fått tilbud

Det er 8956 søkere fra Vestfold. Totalt har 8746 søkere nå fått tilbud om plass etter at første inntak er foretatt. Inntakskontoret har sendt ut melding til søkere om videregående opplæring med beskjed om å logge seg på www.vigo.no og svare på tilbudet som er gitt.

Svarfrist for å takke ja eller nei til tilbudet som er gitt er mandag 16. juli.

Alle elever med ungdomsrett skal tas inn på ett av sine tre ønsker på videregående trinn 1. Det er et mål at alle får tilbud om skoleplass innen skolestart.

Her er en oversikt over Vestfoldskolene.

Økning i kunstfaget

Svein Kristiansen er inntaksleder for videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune og forteller om en økning i idrettsfag, mediefag og kunstfag.

– Det er i år relativt god søkning til utdanningsprogrammene Idrettsfag, Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur. Det er 272 søkere til 224 plasser på Idrettsfag. Disse 3 utdanningsprogrammene har alle en økning i søkertallene på omtrent 30% sammenlignet med tallene for 2017, sier inntakslederen.

Samtidig har andre fag hatt en kraftig reduksjon på søkertall.

– Det er en relativt kraftig reduksjon i søkningen til Elektrofag og Studiespesialisering. For disse utdanningsprogrammene ligger reduksjonen på henholdsvis 16% og 10%, sier Kristiansen.

424 søkere mangler læreplass

Vestfold fylkeskommune trenger flere lærebedrifter som kan ta imot lærlinger. I år er det 436 søkere som har fått tilbud og 424 søkere som fortsatt mangler læreplass.

– Søkere mangler læreplasser innenfor fagene helsearbeiderfaget, elektrikerfag, IKT-servicefag, salgsfag, tømrerfag, bilfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, automatiseringsfaget og produksjonselektronikerfag, forteller inntakslederen.

Alle søkere til læreplass som ikke har fått seg læreplass, oppfordres til å skaff seg lærebedrift.

Trenger du lærling?

Emneord: Utdanning