Lytt til tekst
SØK MENY

Møter morgendagens behov

​Regionalt program: Deltakere fra Vestfold- og Telemark fylkeskommune. Foto: Marita Nilsen\VFK
Vestfold fylkeskommune er pådriver for innovative anskaffelser i fylket. I regi av Regionalt program for leverandørutvikling ble det arrangert et startprogram for innovative anskaffelser med deltakere fra kommuner i Vestfold og Telemark.

Programmets rolle

Cecilie Møller Endresen er ansatt i Nasjonalt program for leverandørutvikling og er en regional pådriver for det regionale programmet.

– Startprogrammet for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser, enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet, forteller Endresen.

Som partner i Leverandørutviklingsprogrammet, forteller Endresen at Vestfold fylkeskommune er en pådriver og en tilrettelegger for at kommunene i fylket skal ta Innovative anskaffelser i bruk.

– Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser som for eksempel bygg og eiendom, drift, kommunalteknikk, helse og omsorg, oppvekst, IKT, rammeavtaler og tjenesteinnkjøp, sier Endresen.

Mye krutt i innovative anskaffelser

Økonomisjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Terje Hjertaas, mener et slikt program også har betydning for utvikling i det nye fylket bestående av både Vestfold og Telemark.

– Fylkeskommunen har vedtatt å bruke offentlige anskaffelser som innovasjonsdriver. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan vi kan avdekke behov og etterspørre mer innovasjon gjennom anskaffelser, for så å utfordre markedet til å utvikle løsninger som møter morgendagens behov, sier Hjertaas.

Endresen avslutter med å fortelle at offentlige virksomheter må bli enda bedre på å ta innovative anskaffelser i bruk.

– Formålet med en innovativ anskaffelse er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Med innovasjonseffekt mener man offentlige besparelser, miljøvennlige løsninger, bedre tjenester for innbyggerne, men også at man som offentlig virksomhet kan bidra til økt innovasjon hos leverandørene ved å etterspørre nye og bedre løsninger, sier Endresen.