Lytt til tekst
SØK MENY

Informasjonsmøte om datasenter i Vestfold

Fra venstre: Kristin Saga, regiondirektør NHO og Rune Hogsnes, fylkesordfører
Onsdag 6. september inviterer NHO og Verdiskapingsinitiativet i Vestfold bedrifter og virksomheter til informasjonsmøte om muligheter knyttet til etablering av datasenter i Vestfold.

Statkraft har inngått en utviklingsavtale med grunneier og startet internasjonale lanseringer av Sundland i Sandefjord kommune som en attraktiv lokasjon for et stort datasenter. Totalt datasenterareal er beregnet til 110 000 m2 med et totalt byggebudsjett på 5 200 MNOK.

Område for datasenter på Sundland i Vestfold. Les mer på Statkrafts nettsider

– Etablering av en ny datasenternæring vil ha stor effekt i Vestfold. Det vil skape nye arbeidsplasser og gi positive ringvirkninger for eksisterende og nye virksomheter. Derfor er det også viktig at vi er helt i forkant av utviklingen som skjer på dette feltet, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Det jobbes også aktivt for å utvikle Vestfold til å bli et fylke hvor det skal etableres flere datasentre og virksomheter som leverer varer og tjenester til datasenter i og utenfor Norge. I møtet vil ledende skandinaviske aktører informere og dele erfaringer og kunnskap med deltagerne.

 – Vestfolds næringsliv har et stort mangfold, og uansett næring står IT og data sentralt. Det er viktig at vi klarer å forsterke mangfoldet og øke verdiskapingen med å trekke kompetent arbeidskraft og nyskapende aktører til vestfold. Jeg er overbevist om at ringvirkningene av datasenter er store, sier regiondirektør Kristin Saga i NHO Vestfold.

Fakta om datasenter

Datasentre er anlegg som huser et stort antall høyytelses datamaskiner, kjent som servere, samt nettverksutstyr og kommunikasjonsforbindelser.

Datasentre er hjerte og hjerne i den digitale tidsalders viktigste infrastruktur, og er verdens raskest voksende kraftintensive næring. Næringen øker i takt med digitaliseringen og behovet for å lagre, prosessere og overføre data.

Hyperscale datasenter er store og dedikerte datasentre som etableres og drives av store, hovedsakelig internasjonale selskaper, på linje med for eksempel Facebook i Luleå og Google i Belgia. Per i dag er det om lag 300 store datasentre globalt. Tallet forventes å øke til 400 innen utgangen av 2018.

Fakta om Verdiskapingsinitiativet i Vestfold

Verdiskapingsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapingen i Vestfold.

Program:

11:30   Lunsj

12:00   Velkommen ved fylkesordfører Rune Hogsnes

12:10   Hva er et datasenter - typiske forretningsmodeller, Kjetil Ertnaes DLE Consulting

12:30   Erfaringer fra Sverige. Anders Granberg ledet satsningen i Luleå Facebook m.fl)

13:00   Erfaringer fra Danmark. Joakim Petersen Market Director Datacentres COWI AS

13:30   Erfaring fra etablering av datasenter inkludert nødvendig infrastruktur ved Støleheia Næringspark, Peder Nærbø, eier Bulk Infrastructure

14:00   Pause

14:15   Statkraft datasenter prosjekt, Atle Haga, prosjektleder

             Statkraft

14:45   Ringvirkninger ved en datasenter etablering i Vestfold,

             Olav Falk-Pedersen

15:00   Innlederne samles på podiet og svarer på spørsmål

15:45   Oppsummering, Kristin Saga NHO     

 

Tid: 6. september kl. 12 - kl. 16

Sted: Auditorium A1-32 på HSN, campus Vestfold

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold