Lytt til tekst
SØK MENY

Husk å søke videregående opplæring

Gå direkte til

For dere som ikke har søkt videregående opplæring for 2019 – 2020, så nærmer det seg frist for å søke. Dette gjelder ungdom som søker fra ungdomskolen til videregående, og de som skal videre i videregående skole.
Foto: VFK

Leder av hovedutvalget for utdanning, Frode G. Hestnes (FrP) håper så mange elever som mulig får god og riktig veiledning til å velge det studiet som er ønskelig.

– Den årlige søknadsfristen gir elevene mulighet til å velge akkurat den retningen de selv har lyst på. Desto viktigere er det å benytte seg av våre 170 dyktige rådgivere som kan hjelpe dagens ungdom med å velge riktig utdanningsprogram, sier Hestnes (FrP).

Fellesinntak til videregående opplæring

All søkning til videregående opplæring skoleåret 2019 – 2020 vil foregå på www.vigo.no. For skoleåret 2019 - 2020 skal det være fellesinntak til de fleste programområder ved disse skolene i Vestfold:

Sande videregående skole

Holmestrand videregående skole

Horten videregående skole

Greveskogen videregående skole

Melsom videregående skole

Re videregående skole

Nøtterøy videregående skole

Færder videregående skole

Sandefjord videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole

Frister for lærlinger og lærekandidater

Lærlinger søker via internett innen søknadsfristen 1. mars. Praksisbrevkandidater søker via internett innen søknadsfristen 1. februar. Lærekandidater søker via internett innen søknadsfristen 1. februar.

Digitalt vedleggsskjema, som ligger på https://skjema.vfk.no, må fylles ut. Dokumentasjon kan eventuelt sendes per post til Vestfold fylkeskommune, Fagopplæringen, Postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Voksenopplæring

Veiledende søknadsfrist 1. mars for søkere til voksenopplæring i Vestfold. Voksne som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående skole og fyller 25 år eller mer i 2019, kan søke om å utløse voksenrett som gir tilbud om voksenopplæring. Voksne søker på www.vigo.no og velger videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.

Informasjon om videregående opplæring

Mer informasjon om videregående opplæring finner du på www.vilbli.no, samt i katalogen ”Vil bli noe!”. Det finnes også en enkel folder med oversikt over opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Vestfold. Alle elever i grunnskolens avgangsklasser får utdelt katalog og folder på skolen. Folder og katalog kan også fås ved henvendelse til inntakskontoret på telefon: 333 44 172.

Slik søker du videregående opplæring i Vestfold

Søking til videregående opplæring skjer på www.vigo.no med MinID. For elever i grunnskolen og den videregående skolen vil søkningen normalt foregå i regi av skolen. Dersom du har behov for veiledning, ta kontakt med rådgiver på skolen der du er elev.

Søknadsfrister

Søkedatabasen www.vigo.no lukkes når søknadsfristene utløper.

1. februar 2019 er søknadsfrist for søkere til fortrinn og individuell behandling, innføringstilbud for minoritetsspråklige, samt særskilt språkopplæring. I tillegg kommer søknad om plass som lærekandidat.

1. mars 2019 er søknadsfrist for ordinære søkere til skole og bedrift.

Eventuelle vedlegg som skal følge søknaden må sendes innen fristen sammen med utskrift av søknaden din til:

Vestfold fylkeskommune

Utdanningsstaben

Postboks 2163

3103 Tønsberg

Vi ønsker søkerne lykke til 😊

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?