Lytt til tekst
SØK MENY

Høstrapporten for videregående opplæring er klar

Foto: VFK / Marita Nilsen
Høstrapporten inneholder foreløpige resultater for videregående opplæring i Vestfold for forrige skoleår. De endelige resultatene publiseres i tilstandsrapporten til våren.

Høstrapport 2018 inneholder utvalgte resultater for videregående opplæring i Vestfold for skoleåret 2017/2018.

- Målet med høstrapporten er å synliggjøre status og resultater siste skoleår for videregående opplæring i Vestfold, som utgangspunkt for videre arbeid og samarbeid. Rapporten gir informasjon og er et grunnlag for refleksjoner og samhandling mellom ulike skolenivåer til det beste for elever, lærlinger og lærekandidater i Vestfold, sier Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør i Vestfold.

Rapporten inneholder ingen analyser av resultater, beskrivelser av suksessfaktorer, utfordringer eller prioriteringer. Resultatene er å betrakte som foreløpige resultater, mens de endelige resultatene publiseres til våren, i Tilstandsrapport for videregående opplæring 2019.

Høstrapporten tar blant annet for seg:

  • Gjennomføring etter fem år for kull 2012-2017
  • Overgang til videregående skole
  • Gjennomføring Vg1
  • Resultater Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Resultater Vg3 alle studieforberedende utdanningsprogram
  • Opplæring i bedrift

Les høstrapport 2018

Emneord: Utdanning