Lytt til tekst
SØK MENY

Høstrapport 2019 for videregående opplæring

Foto: Morten Rakke
Høstrapporten er klar og viser foreløpige resultater for videregående opplæring i Vestfold i skoleåret 2018/2019.

– Det er et mål at rapporten skal bidra til å synliggjøre status og resultater siste skoleår, som utgangspunkt for videre arbeid og samarbeid på ulike arenaer i hele opplæringsløpet, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson i Vestfold fylkeskommune. 

Høstrapporten er blitt en tradisjon i Vestfold og den settes blant annet på agendaen i møter mellom rektorene i kommunene og fylkeskommunen.

– Som tidligere inneholder heller ikke denne utgaven av høstrapporten noen analyser av resultater, beskrivelser av suksessfaktorer, utfordringer eller prioriteringer. Den er ment som en informasjon og som et grunnlag for refleksjoner, analyse og samhandling på ulike nivå til det beste for elever, lærlinger og lærekandidater i Vestfold, sier Svensson.

De endelige resultatene publiseres til våren, i Tilstandsrapport for videregående opplæring.

Høstrapporten 2019 er den siste høstrapporten som publiseres av Vestfold fylkeskommune før regionreformen trer i kraft 1. januar 2020.

– Det blir spennende å følge dette arbeidet videre inn i den nye regionen, avslutter Svensson.

Kildene i årets høstrapport er i hovedsak Vigo, Udir, SSB og Extens.

 

Last ned Høstrapport 2019

 

Se også:

Emneord: Utdanning