Lytt til tekst
SØK MENY

Høstrapport 2017 er klar

Foto: Dag G. Nordsveen
Rapporten viser at det i snitt er en stadig økende andel av elever som fullfører og består et av de studieforberedende utdanningsprogrammene på Vg3

Foreløpige resultater for skoleåret 2016/2017

Høstrapporten 2017 tar for seg blant annet:

  • Gjennomføring etter fem år
  • Fullført og bestått per kull og per år
  • Karakterer i sentrale fag – engelsk, matematikk og norsk
  • Resultater for opplæring i bedrift
  • Oversikt over ungdom som ikke er i opplæring

Last ned rapporten her (PDF)

Flere består Vg3

Rapporten viser at det i snitt er en stadig økende andel av elever som fullfører og består et av de studieforberedende utdanningsprogrammene på Vg3. I skoleåret 2016/2017 fullførte og bestod i snitt 83 % av elevene som gikk på et av disse utdanningsprogrammene. Dette er en økning på 0,7 prosentpoeng fra året før og 2 prosentpoeng fra 2014/2015.

Resultater i Høstrapport 2017 viser videre at 78,3 % av alle Vg1-elevene i Vestfold fullførte og bestod alle fag i skoleåret 2016/2017. Dette er en nedgang i snittresultatet på 1,2 prosentpoeng fra skoleåret før. Nedgangen skyldes en reduksjon på hele 4,6 prosentpoeng i andelen som fullførte og bestod et yrkesfaglig utdanningsprogram.

Flere løpende lære- og opplæringskontrakter

Videre viser resultatene fra opplæring i bedrift at Vestfold fylkeskommune per 1.10.2017, og sammenliknet med samme tidspunkt i fjor, hadde ansvar for hele 126 flere kontrakter for lærlinger og lærekandidater totalt.

- Dette er en gledelig utvikling som viser at felles innats ser ut til å gi resultater, forklarer utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune Lisbeth Eek Svensson

Resultatene fra skoleåret 16/17 vil bli fulgt opp i samarbeidsmøter med de videregående skolene for å bidra til erfaringsdeling og læring på tvers av virksomhetene.
Samarbeider om høstrapporten

Tønsberg og Nøtterøy kommuner har sammen med Vestfold fylkeskommune samarbeidet om å finne en god struktur og nyttig innhold i Høstrapporten, som et ledd i oppfølgingen av Regional Plan for et Helhetlig Opplæringsløp (RPHO). Selve rapporten er utarbeidet av Vestfold fylkeskommune.

-  I regi av RPHO har vi fått til et meget godt samarbeid med kommunene om høstrapporten. Den har bidratt til at vi kan jobbe enda mer kunnskapsbasert – både i rektornettverkene som er satt sammen på tvers av skoleslagene, hos skoleeierne og i den enkelte skole, avslutter utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune Lisbeth Eek Svensson.

Gir et ferskt bilde

Det er et mål at høstrapporten skal bidra til å synliggjøre status for videregående opplæring i Vestfold siste skoleår, som et utgangspunkt for videre arbeid. Fordelen med høstrapporten er at den, sammenliknet med andre offisielle kilder som Skoleporten og Gjennomføringsbarometeret, gir et forholdsvis ferskt bilde av resultater i videregående opplæring.

Dette er nyttig med tanke på evaluering av tiltak både i grunnskolen og i videregående opplæring. Samarbeidet mellom de ulike skolenivåene er viktig for å bidra til gode overganger for ungdommene, og høstrapporten er ett av tiltakene for å sikre at kommunene får vite noe om hvordan det går med elevene «sine» i videregående opplæring.  

Styrker samarbeidet

Som en oppfølging av høstrapporten vil kommunene og rektorene i grunn- og videregående skole få en invitasjon til et seminar i januar-februar med tema: Bruk av høstrapporten i kvalitets- og utviklingsarbeid. Planen er at samlingen i hovedsak skal bestå av arbeid i kommunevise grupper med analyse av data fra høstrapporten og det blir gode muligheter til å fordype seg i resultater fra egen kommune. Målet er også at samlingen skal bidra til ytterligere styrking av samarbeidet i rektornettverkene.   

Emneord: Utdanning