Lytt til tekst
SØK MENY

Hjelper gründerbedrifter med å vokse

Harald Østerberg i Prosjekt Vekstetablerere Foto: Christian Brekke
Siden februar har Vestfold fylkeskommune hjulpet nærmere 70 selskaper i en tidlig vekstfase med gratis rådgiving gjennom Prosjekt Vekstetablerere.

– Prosjekt Vekstetablerere er et resultat av Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Målet med planarbeidet er å øke verdiskapingen i næringslivet og gi flere arbeidsplasser, sier nærings-og miljøsjef Svein Almedal i Vestfold fylkeskommune.


Vestfold har bedrifter som er verdensledende innenfor flere områder, som havteknologi, romfart, helse, olje- og gass, handel og mer. Allikevel peker pilene nedover for veksten i Vestfolds næringsliv. Den fallende trenden ønsker fylkeskommunen å gjøre noe med.

Viktig for næringsutviklingen

– Prosjektet er et viktig supplement til det øvrige næringsarbeidet som gjøres. Det dekker et reelt behov, er etterespurt og blir utnyttet. Vi er heldige som har fått med oss Harald Østerberg som en dyktig og erfaren leder til dette arbeidet, sier Almedal.
Harald Østerberg er prosjektleder og bidrar med rådgiving til bedrifter med vekstpotensial og ambisjoner, enten bedriften er nyetablert, trenger hjelp til å komme videre eller til å snu en trend.


– Fylkeskommunen mente det var behov for å komme i kontakt med bedrifter som er i en tidlig fase og hjelpe dem videre. Jeg kom utenfra og tente umiddelbart på ideen. Det ser det ut som bedriftene også gjør. I løpet av første halvannen måned kom vi i kontakt med 20 selskaper som ønsket å høre mer om mulighetene. Vi har truffet en nerve, sier Østerberg.

Jakter det neste store

Ni måneder etter oppstarten har Østerberg bistått nærmere 70 selskaper. Fem av disse har fått tilbud om mentoravtale som inkluderer ekstra tett oppfølging. Kanskje er det her nye Jotun, Komplett eller ABAX blir skapt?


Alle selskaper, uavhengig av bransje, som er lokalisert eller med ambisjon om å lokalisere seg i Vestfold, kan be om bistand fra Prosjekt Vekstetablerere. Ut i fra gitte kriterier og tilgjengelig kapasitet tilbys 10 timer standard rådgivningstjeneste helt gratis. De av selskapene med mest potensial for vekst velges ut og tilbys ytterligere bistand med inntil 50 timer.


– Behovene til bedriftene varierer veldig. Bistanden kan være hjelp til prosjektstyring, finansiell veiledning, hjelp med salg og markedsføring, strategi, organisering av roller, mål og budsjett eller å kople bedrifter for mulig sammarbeid, sier Østerberg.

Vant anbudskonkurranse på pilotprosjekt

Broentech Solutions AS er et teknologiselskap som spesialiserer seg på cloud-computing og machine-learning applikasjoner, særlig rettet mot energibransjen. I forbindelse med en anbudskonkurranse søkte de om rådgivende bistand fra Vestfold fylkeskommune og kom i kontakt med Prosjekt Vekstetablerere.


– Harald har hjulpet oss ved at vi har kunnet sparre med ham underveis i denne krevende prosessen. Siden vi har begrenset erfaring med slike prosesser selv, så har det vært til stor hjelp å motta slik rådgivning fra Harald som er langt mer erfaren enn det vi er. Resultatet ble at vi vant anbudet, og vi tildeler en stor del av æren for det til Harald, sier daglig leder Stian Broen.


Kontrakten dreier seg om et pilotprosjekt ved et av Glitre Energis vannkraftverk, og som senere kan bli tatt i bruk ved 21 vannkraftverk.

Unik tjeneste

Selv om det finnes ulike rådgivende tjenestetilbud i markedet, kjenner ikke Harald til en tilsvarende tjeneste rettet mot vekstbedrifter, små og mellomstore bedrifter fra andre offentlige aktører i Norge.


- Her har Vestfold fylkeskommune turt å være innovative i sin næringsplitikk. Med null markedsføringskroner er det allikevel mange som tar kontakt og ber om møter. Tjenesten har blitt populær på rekordtid, sier Østerberg.


Østerberg er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har bakgrunn fra store selskaper innen fornybar energi, teknologi og olje. Han har også erfaring som gründer, og har vært med å starte åtte selskaper. Her har han gjort mye av det samme han gjør som prosjektleder i Prosjekt Vekstetablerere. 


Prosjektstillingen er en del regional plan for verdiskapning og innovasjon og er 100 prosent finansiert av Vestfold fylkeskommune.


www.vfk.no/vekstetablerere ligger det mer informasjon om tjenesten og kontaktinformasjon.

Verdiskapingsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold.

Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold