Lytt til tekst
SØK MENY

Gründeruka i Vestfold 13. – 17. november 2017

13. – 17. november samles næringsliv, privatpersoner og det offentlige til Gründeruka i Vestfold for å lære mer om livet som gründer og hvordan fremtidens arbeidsplasser kan skapes.

— Vi trenger å styrke satsingen på gründere og entreprenørskap i regionen. Gründeruka er en viktig del av denne satsingen. Her blir det gode muligheter for å diskutere utfordringer og muligheter, bli engasjert og inspirert. Sammen legger vi grunnlaget til bidra til å øke verdiskapingen i Vestfold, sier nærings- og miljøsjef Svein Almedal i Vestfold fylkeskommune.

Gründeruka i Vestfold arrangeres av START, som er et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og fylkeskommunen. START er også et av tiltakene i Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon (RPVI), som skal bidra til å øke verdiskapingen i Vestfold.

Innsikt og inspirasjon

Merete ØsterudMålet med Gründeruka er å skape begeistring for gründere og nyetablerere, innovasjon og entreprenørskap i Vestfold. Målgruppen er alle de som er nysgjerrige, som ønsker innsikt og inspirasjon, og vil bidra til flere vekstkraftige gründere.

— Vi ønsker å heie på de som har fått det til, inspirere de som er i gang, og få fram optimisme og entusiasme hos de som har en god idé de ønsker å bygge videre på, sier prosjektleder for Gründeruka i Vestfold, Merete Østerud.

Variert innhold og gratis

I løpet av fem dager kan man få informasjon, dele erfaringer, knytte kontakter, delta på arrangementer og opprette viktige kontakter. Som tidligere år er det mange spennende temaer og foredragsholdere.

Gründeruka i Vestfold har over 20 ulike arrangementer i Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Holmestrand og Horten. Deltakelse er gratis.

Fredag kåres vinneren av Gründerprisen 2017. Gründerprisen ble delt ut første gang i 2015. I 2016 var det Driftssikker Kommunikasjon som var den stolte vinner av Gründerprisen i Vestfold.

Fakta:

  • Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week, som arrangeres samtidig i 170 land
  • Gründeruka i Vestfold arrangeres fra 13-17. november. Målet er å skape begeistring for gründere og nyetablerere, inspirere til innovasjon og entreprenørskap i Vestfold
  • Det er aktører i Vekst i Vestfold som er arrangør av Gründeruka (Start i Vestfold, Innovasjon Norge, Gründernettverket og Silicia)
  • Vestfold fylkeskommune og Innovasjon Norge finansierer Gründeruka
  • Juryen som skal innstille tre mulige vinnere av Gründerprisen og Publikumsprisen i 2017 består av DNB, Innovasjon Norge, Silicia og Gründeriet. Kåringen av vinneren skjer etter en pitche-konkurransen på Gründerukas siste dag fredag 17. november
  • Det vil være et dommerpanel som kårer Gründerprisen. Publikumsprisen blir avgjort via avstemming med Kahoot

For program og påmelding, se www.grunderukavestfold.no