Lytt til tekst
SØK MENY

Godt gjennomført

72,6 prosent av 2011-kullet fullførte og besto.

72,6 prosent av 2011-kullet i Vestfold gjennomførte sin videregående opplæring i løpet av fem år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2010-kullet. Her gjennomførte 73,4 prosent av elevene.

Det var til sammen 3189 elever som startet sin videregående opplæring i Vestfold i 2011. Året før var tallet 3081 elever.

Positiv trend

Det er vanlig med noen svingninger fra år til år i antallet som fullfører og består. Det er også slik at Vestfold hadde spesielt gode resultater for 2010-kullet. Årets resultat betyr at Vestfold har stabilisert seg på et høyt gjennomføringsnivå: Andelen elever i 2007-kullet som fullførte og besto sitt skoleløp i løpet av fem år, var på 67,4 prosent. Og nå er altså prosenttallet økt til 72,6.

Det som virker

Den positive utviklingen er et resultat av systematisk og godt arbeid over tid. Den positive utviklingen viser også at det å holde elevene i skole så lenge som mulig, øker sannsynligheten for at de gjennomfører og består sin opplæring. Det sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson til vfk.no.

– Vi skal være tett på elev og lærling i hele opplæringsløpet. Vi skal jobbe med kvalitet i opplæringen. Og vi skal fortsette det gode og systematiske arbeidet, sier Eek Svensson.

Utdanningsdirektøren viser også til pågående arbeid for en felles, forpliktende strategiplan for videregående opplæring i Vestfold. Dette arbeidet blir presentert for yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalg for utdanning 7. juni. Se saksfremlegget her.

Landstall

Andelen elever som har fullført videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har på landsbasis økt til 73 prosent i løpet av de siste årene. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Emneord: Utdanning