Lytt til tekst
SØK MENY

God stemning på felles fylkesting

23. november møttes Vestfold og Telemark fylkeskommuner til felles fylkesting for å diskutere sammenslåingen av fylkene.

Navn, fylkesting og fellesnemd

79 fylkespolitikere møttes i dag i Skiringssal for å diskutere navn, medlemmer i det nye fylkestinget, sammensetning av og funksjoner for den nye fellesnemnda, revisor og oppretting av eventuelt andre fellesorganer. Det var god stemning i salen, og troen på det å få til en ny, god region kom sterkt til inntrykk i innleggene.

– Vi skal bygge noe nytt og stort sammen til beste for kommende generasjoner, og for å få til dette må vi slutte å tenke grenser. Næringslivet kjenner ingen grenser, vannet renner der det vil, miljøutfordringene stopper ikke ved en fylkesgrense. Jo raskere vi fjerner våre egne grenser, jo før kan vi starte å bygge noe nytt, sa fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes i sitt innledningsinnlegg. 

Politikerne gjorde ingen vedtak i møtet. Det er fylkestingene i de to fylkene som skal gjøre endelige vedtak i desember-møtene.

Oppfordret til raushet

Statssekretær Paul André Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet innledet møte med å peke på mulighetene som ligger i den nye regionen.

– Nå har fylkespolitikere landet over en historisk sjanse til å være med på å utvikle et regionalt nivå og finne løsninger på felles regionale utfordringer, sa Chaffey.
Statssekretæren oppfordret de folkevalgte videre til å være rause, tenke helhet og hele region.

Dagens fellesmøte skal legge grunnlag for det som skal vedtas i neste fylkesting i henholdsvis Telemark og Vestfold.

Fem kjappe

  1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
  2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
  3. Vestfold og Telemark blir én region.
  4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
  5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.