Lytt til tekst
SØK MENY

God skolerelasjon fremmer god psykisk helse

Folkehelsesjef Rune Kippersund og leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse Ellen Eriksen (FrP) i Vestfold fylkeskommune. Foto: VFK
Fersk rapport gir ny kunnskap om psykisk helse og skolestress blant ungdom i Vestfold.

I nye analyser fra Ungdataundersøkelsen 2017, gjennomført av Vestfold fylkeskommune, er det sett nærmere på hva som kjennetegner ungdom i Vestfold med god psykisk helse og lavt nivå av skolestress.

– I et helsefremmende folkehelseperspektiv er det interessant å undersøke nærmere hva som kjennetegner de elevene som har en god psykisk helse og opplever lite skolestress. Vi ser at gode relasjoner er sentralt for å styrke og bevare en robust psykisk helse blant unge mennesker, sier folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune Rune Kippersund.

Rapporten «God psykisk helse og lite skolestress» inneholder resultater fra dybdeanalyser basert på svar fra i underkant 9.000 Vestfold-ungdom. Relasjoner, sosial støtte og digital tidsbruk er viet særlig oppmerksomhet.

– Den sterkeste sammenhengen med god psykisk helse, var helt klart en god relasjon til skolen. I tillegg ser vi at god psykisk helse og opplevelsen av lite skolestress henger tydelig sammen. Koblet sammen med annen kunnskap er det grunnlag for å si at en god skolerelasjon fremmer god psykisk helse, sier folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune Kippersund.

Hjelp og inspirasjon

Av ungdommen som inngår i analysene svarer 38 prosent av jentene og 19 prosent av guttene at de svært ofte opplever skolestress.

– For ansatte i Vestfold-skolene bidrar rapporten med nyttig kunnskap i arbeidet med trivsel og god helse blant elevene. Det er verdifullt, sier Vestfold-politiker Ellen Eriksen (FrP), leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune.

– Analysen viser at arbeid med helsefremmende tiltak i skolen for god psykisk helse spesielt, men også for redusert skolestress, bør vektlegge ulike sider ved elevenes relasjon til skolen, legger Eriksen til.

Familie, venner og fritid

I rapporten presenteres også andre temaer som har sammenheng med den psykiske helsen som omfang av nære relasjoner, foreldrenes kjennskap til venner og fritid samt ungdommens digitale hverdag.

– Vi så at mengde daglig skjermbruk og hvor ofte ungdommen var sosial på nett hadde betydning. Jo mindre daglig skjermtid utenom skolen, og jo færre ganger sosial på nett i løpet av en uke, desto bedre var den psykiske helsen, sier Rune Kippersund.

Folkehelsesjefen trekker avslutningsvis fram at det er en tydelig sammenheng mellom psykisk helse og rapportert familieøkonomi. Desto bedre økonomi, desto bedre psykisk helse.

God psykisk helse og lite skolestress – sammenhenger i Ungdata