Lytt til tekst
SØK MENY

Gjennomføring i videregående opplæring

Nye resultater fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har presentert nye resultater for gjennomføring av videregående opplæring etter fem år.
29. august 2017 publiserte Utdanningsdirektoratet nye resultater for gjennomføring av videregående opplæring etter fem år. Gjennomføringsresultater beregnes per kull, dvs at det gjøres opp status for alle elevene som startet i Vg1 i videregående skole samme år. Resultatene vises kun på fylkesnivå og i snitt for alle fylkene for følgende statuser:

  • fullført og bestått på normert tid
  • fullført og bestått på mer enn normert tid
  • fullført med planlagt grunnkompetanse
  • i opplæring fem år etter påbegynt Vg1
  • fullført, ikke bestått
  • sluttere

Resultatene for Vestfold viser at andelen av elever og lærlinger som fullførte og bestod sin videregående opplæring i løpet av fem år gikk ned fra 72,7 % for 2010-kullet til 71,7 % for 2011-kullet. Snittet for alle fylkene økte for tilsvarende gruppe fra 72 % til 73 %. Den historiske utviklingen fra 2007- til 2011-kullet viser at andelen elever og lærlinger i Vestfold som fullførte og bestod i løpet av fem år økte med 4,7 %poeng. Snittresultatet for alle fylkene i tilsvarende periode økte med 3,7 %poeng.

Sluttere i løpet av fem år

Selv om andelen av elever som fullførte og bestod i løpet av fem år gikk ned med 1 %poeng fra 2010- til 2011-kullet, så var det færre elever og lærlinger som sluttet.
Dette betyr at andelen av elever og lærlinger som etter fem år fortsatt manglet fag og som fortsatt holdt på med opplæringen økte noe. Det er allikevel svært gledelig at andelen av elever og lærlinger som sluttet ble redusert med 2,2 % fra 2010- til 2011-kullet – noe som betyr at det var omtrent 70 færre elever eller lærlinger som avsluttet skolegang eller opplæring i løpet av fem-års perioden.

Planlagt grunnkompetanse

Nytt av året er det at publiseringen av offisielle resultater for gjennomføring også synliggjør andelen av elever og lærlinger i 2011-kullet som fullførte med planlagt grunnkompetanse.
I Vestfold var det 3 % av elevene som oppnådde denne statusen etter fem år i videregående opplæring. Snittet for alle fylkene var 1,96 %. Siden dette er første gangen det publiseres offisielle resultater for denne gruppen er det ikke noe sammenlikningsgrunnlag fra tidligere år.

Sluttere per skoleår

Skoleporten publiserer også statistikk for andel elever som slutter på skolen i løpet av skoleåret. I dette resultatet inngår alle elever det aktuelle skoleåret, uavhengig når de startet i videregående opplæring. Vestfold fylkeskommune har de siste årene hatt et slutter-tall som er klart lavere enn landsgjennomsnittet, og andelen har gått ned hvert skoleår. Fra skoleåret 2014/2015 til 2015/2016 ble det offisielle slutter-tallet redusert fra 3,5% til 3,1%.

Oppsummering

Å gjennomføre videregående opplæring er viktig med tanke på livskvalitet og muligheter for den enkelte seinere i livet. Det at færre elever og lærlinger avslutter sin opplæring er en viktig forutsetning for at Vestfold fylkeskommune skal kunne oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag sammen med opplæringskontorene, lærebedriftene og andre samarbeidspartnere.
Når det gjøres opp status for 2011-kullet viser allikevel resultatene at andelen som fullførte og bestod videregående opplæring gikk noe ned sammenliknet med resultatene for 2010-kullet. Dette er en utvikling som videregående opplæring i Vestfold ikke kan være fornøyd med. Sett over en lengre periode er allikevel tendensen for Vestfold positiv og framover blir det viktig å bygge videre på og utvikle det gode arbeidet og samarbeidet som har bidratt til denne utviklingen.

Emneord: Utdanning