Lytt til tekst
SØK MENY

Gir tilskudd til Vestfolds første selvkjørende buss

Fra venstre: Morten Borge, daglig leder i Signo Vivo, Anne Grete Midtbø, kommunikasjonsansvarlig i Signo Vivo og Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune. Foto: Marita Nilsen, Vestfold fylkeskommune
Den første selvkjørende bussen i Vestfold kan komme i rute mellom stiftelsen Signo i Andebu og Andebu sentrum. Det ble klart etter at fylkeskommunen bevilger 2,2 millioner kroner til pilotprosjektet.

Stiftelsen Signo søkte tidligere i høst Vestfold fylkeskommune om støtte til å prøve ut selvkjørende buss i en periode på ni måneder. Bussen skal gå i rute mellom Signo på Sukke og Andebu sentrum.

Søknaden om tilskudd ble behandlet av hovedutvalget for samferdsel og areal i tirsdagens møte, og rådmannens innstilling i saken ble vedtatt. Dermed er en viktig brikke på plass for at den den første selvkjørende, rutegående bussen i Vestfold kommer i drift i løpet av 2020.

- Selvkjørende busser vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger, og det er derfor viktig å skaffe seg erfaring. De kan gi oss kunnskap som kan være relevant for å vurdere om vi skal integrere autonome busser i kollektivtransporten, og hvilken rolle autonome busser kan ha for å få flere til å reise kollektivt, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalget.

Gir bedre livskvalitet og færre bilreiser

Hønsvall peker på at pilotprosjektet til Signo berører flere viktige samfunnsmål som miljøvennlig transport, mobilitet for nye målgrupper, teknologiutvikling og det å ta ny teknologi i bruk.

- Jeg ønsker Signo lykke til med prosjektet og håper de lykkes med å realisere det. Dette er et unikt prosjekt fordi vi skal utnytte ny teknologi og utforske om selvkjørende busser kan gi døve, hørselshemmede og døvblinde bedre livskvalitet. Formålet med prosjektet er øke selvstendigheten til brukerne av Signos tjenester og å redusere bilbruken på området, sier Hønsvall.

Sikter mot oppstart til høsten

Signo i Andebu har tilbud til døve og døvblinde barn, unge, og voksne med ulike funksjonshemninger på vegne av det offentlige. Signo har omkring 650 ansatte, 82 fastboende tjenestemottakere, 34 faste elever på grunn- og videregående skole på Sukke, samt noen brukere på arbeidstilbud.

Brukerne og de ansatte oppholder seg i flere bygg som ligger et stykke fra hverandre. Transporten mellom lokasjonene er hyppig og gjøres i dag via bil. Med en selvkjørende buss på området, får brukerne reise på egenhånd og bilbruken blir redusert.

- Dette er en stor dag for våre elever og brukere. Det gir mulighet til selvstendighet og mestring i eget liv. Selvkjørende busser gir økt frihet i dagliglivet for elever og brukere i Signo. Tusen takk til Vestfold Fylkeskommune for tildelingen. Signo hadde ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette på egenhånd, sier Ken Davidsen, assisterende generalsekretær i Signo.

Pilotprosjektet vil være et samarbeid mellom blant andre fylkeskommunen og Sandefjord kommune. Bevilgningen fra fylkeskommunen forutsetter at øvrige finansieringskilder bidrar med det som er satt opp i prosjektbudsjettet. Prosjektet må også godkjennes av Vegdirektoratet.

- Signo vil nå se på alle nødvendige punkter og hva i en forprosjektrapport som skal ivaretas før de selvkjørende bussene settes i gang. Høsten 2020 er nok det mest realistiske tidspunktet for oppstart, da kan vi få til en god testperiode utover høsten og inn mot vinteren neste år, sier Morten Borge, daglig leder i Signo Vivo.

 

Les søknaden fra Signo og saksfremlegget (sak 77/19)

 

Dette er vedtaket gjort i hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune:

 1. Det innvilges inntil kr. 2 200 000 i støtte til utprøving av en autonom busstjeneste i rute mellom Signo i Andebu og Andebu sentrum.
 2. Bevilgningen belastes hovedutvalgets disposisjonskonto.
 3. Det settes følgende vilkår for bevilgningen:
  a) Øvrige finansieringskilder skal bidra minst i den størrelsesorden som fremgår av budsjettet.
  b) Signo skal følge reglene om offentlige anskaffelser i prosjektet med å prøve ut en autonom buss i Andebu som inntatt i saken.
  c) Driften og brukernes erfaringer med den autonome bussen skal dokumenteres, sammenstilles og analyseres i en sluttrapport fra en uavhengig tredje part.
  d) Det legges til rette for at fylkeskommunen kan følge prosjektet tett.
  e) Dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre som forutsatt skal ubenyttede midler tilbakeføres fylkeskommunen.