Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkesordførerne signerte avtale

Gå direkte til

De to fylkesordførerne signerte i dag et felles vedtak som skal legges frem for de respektive fylkestingene i desember.
Foto: Birgitte Tørnby

- I en slik avtale blir ingen av partene helt fornøyd, og det er vel det som kalles et kompromiss. Men totaliteten er vi begge fornøyd med, og jeg tenker vi også skal tillate oss å være litt stolte i dag. Sammen skal vi lage en sterk region, og i sammenslåingsprosessen er vi enig i at det å ta vare på våre ansatte har høy prioritet, sa fylkesordfører Rune Hogsnes under signeringen.

Navn, fellesnemnd og arbeidsted

I avtalen står det at navnet skal være Vestfold og Telemark. Fellesnemnda skal bestå av 18 representanter fra Vestfold og 16 representanter i Telemark. Nemnda skal ledes av fylkesordfører i Vestfold.

Fylkestinget vil be forhandlingsutvalgene i Telemark og Vestfold utarbeide et forslag til mandat for fellesnemda.

Lenke til hele fellesvedtaket (PDF)

Hovedsete

Hovedsete til det nye fylket skal ifølge avtalen lokaliseres til Skien fra 1. januar 2020. Med hovedsete menes fylkesordfører (politisk ledelse), fylkesrådmann (administrativ ledelse) og de funksjoner som er nødvendig for at disse kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.

Ved organisering av den nye fylkeskommunen skal det opprettholdes administrative funksjoner i begge fylker. Fylkeshuset i Skien skal kompenseres for det antall arbeidsplasser som fylkesmannen velger å flytte til Tønsberg.

Generell enighet

For tre uker siden brøt forhandlingene mellom fylkeskommunene sammen, men da de i forrige uke hadde felles fylkestingsmøte var det generell enighet i om at det var så lite som sto i veien for en avtale, at det måtte være mulig å komme til enighet.

Med tydelige føringer og forventninger fra det felles fylkestingsmøtet har de to fylkesordførerne denne uken arbeidet videre med avtalegrunnlaget, og nå altså kommet til enighet på alle punkter.

- Her har begge parter gitt, og begge parter fått noe. Vi har forsøkt å være rause med hverandre, kommet fram til en totalitet som legger til rette for at begge fylker skal få det de trenger for at dette skal bli en sammenslåing med best mulig resultat for våre innbyggere, sa fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.

Så snart det er gjort likelydende vedtak i fylkestingene så vil fellesnemda bli satt ned og den kan begynne med arbeidet sitt. Fellesnemda er det politiske organet som styrer sammenslåingsprosessen, frem til nytt fylkesting settes etter sammenslåingen 1.1.2020.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?