Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkeskommunen gir 2 millioner kroner til idretten

Søknadspotten for 2018 er på totalt 2 millioner kroner, og første søknadsfrist er 15. mars. Det er nå innført en ekstra søknadsfrist, og de som ikke er klare i mars, kan søke innen 15. september.

Det har vært stor interesse for fondet til investeringer i regionale idrettsarrangementer og idrettsanlegg som fylkeskommunen opprettet i 2015. De to første årene kom det inn hele 54 søknader.

Nå er retningslinjene for tildeling myknet opp, og leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune, Ellen Eriksen (FrP), håper det vil bidra til enda flere, gode søknader.

- Retningslinjene vi vedtok i hovedutvalget på mandag er mer fleksible, og vil gi søkerne bedre forutsetninger. Vi håper dette kan føre til et bredere spekter av søknader og økt kvalitet, sier Eriksen.

To årlige søknadsfrister

I henhold til retningslinjene kan det søkes midler til forprosjekt til utbyggingsplan av nye idrettsanlegg med regional betydning, og om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og gjennomføring av idrettsarrangement med regional betydning.

- Med regional betydning menes anlegg som kan brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, og som det nødvendigvis ikke er behov for i hver kommune, forklarer hovedutvalgsleder Eriksen.

Søknadspotten for 2018 er på totalt 2 millioner kroner, og første søknadsfrist er 15. mars. For å imøtekomme flere søknader, er det nå også innført en ekstra søknadsfrist. Søkere som ikke er klare til 15. mars, kan søke innen 15. september.

Bevisst satsing

Fylkestinget doblet søknadspotten allerede året etter fondet ble etablert – fra 1 til 2 millioner kroner årlig. Satsing på regionale idrettsanlegg- og arrangementer er en bevisst satsing fra fylkeskommunen, forankret i «Strategisk kultur og idrettsplan 2015-2019».

- Dette er viktig for å bygge Vestfold som idretts- og arrangementsfylke. Fylkeskommunen ønsker å bidra til at det blir arrangert flere nye og større idrettsarrangementer i vårt fylke, og til etablering av nye anlegg som kan understøtte disse arrangementene og idrettsaktivitet for alle, sier Ellen Eriksen.

Noen av idrettsarrangementene som mottok støtte i fjor er gjennomført, og de resterende arrangementene er under planlegging. De som mottok støtte til forprosjektering av idrettsanlegg er godt i gang med arbeidet.

Mer fleksible retningslinjer

Blant endringene i retningslinjene som skal bidra flere og godt kvalifiserte søknader, er også at det ikke utelukkende er mesterskap av nasjonal eller internasjonal betydning som kan innvilges arrangementsstøtte.

Kulturdirektør i fylkeskommunen, Arild Moen, forklarer:

- I Vestfold arrangeres det også andre stevner og konkurranser med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, som kan bidra positivt for Vestfold-samfunnet. I særskilte tilfeller kan vi nå godkjenne søknader fra slike arrangementer. Dette kan være turneringer og stevner arrangert av uorganiserte grupper utenfor NIF-systemet, eller uoffisielle norgesmesterskap, som har stor betydning.

Idrettsanlegg det søkes om støtte til, må heller ikke lenger være forankret i kommunens planverk.

- For noen av disse prosjektene er det enda ikke avklart i hvilken kommune anlegget skal etableres i. Det kan også utfordrende å komme i posisjon til dette, for eksempel for lag og foreninger. Derfor myker vi opp til «bør være forankret i kommunens planverk», forteller Arild Moen.

Disse fikk støtte i 2017:

  •  Forprosjekt for motorsportanlegg med asfaltbane i Notodden - tildelt kr. 350 000
  • Nøtterøy Fekteklubb, fekteanlegg - tildelt kr. 185 000
  • Tønsberg kommune, innendørs skatehall Messehall B - tildelt kr. 225 000
  • Tjølling IF, forprosjekt kunstisbane med flerbruksløsning - tildelt kr. 200 000
  • Re Motorsport, NM i motorcross - tildelt kr. 100 000 •Re motorsport, VM i F2 båtrace - tildelt kr. 200 000
  • Sandefjord Badmintonklubb, UBM - tildelt kr. 150 000
  • Holmestrand IF/RS, norgesfinale - tildelt kr. 100 000
  • Larvik Bueskyttere, nordisk mesterskap for ungdom - tildelt kr. 150 000 •Larvik Håndballklubb, CL - tildelt kr. 320 000
  • Sande Kraftsportsklubb, NM i styrkeløft - tildelt kr. 20 000