Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkeskommunen deler ut mer penger til idretten

Håper på flere søknader til regionale idrettsarrangementer og idrettsanlegg.

Vestfold fylkeskommune har siden 2015 delt ut flere millioner kroner til investeringer i regionale idrettsarrangementer og idrettsanlegg gjennom et søkbart fond. I 2018 er søknadspotten på 2 millioner kroner, og det gjenstår nesten 1,3 millioner kroner som kan søkes på innen 15. september. 

- Det er nytt i år at vi har to årlige søknadsfrister. Vi ønsker å imøtekomme flere søknader, og søkere som ikke var klare til fristen 15. mars har en ny sjanse nå. Årets siste tildeling skjer 3. desember, forteller leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold, Ellen Eriksen.

Må ha regional betydning

I henhold til retningslinjene, som ble myket opp i våres, kan det søkes midler til forprosjekt til utbyggingsplan av nye idrettsanlegg og om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og gjennomføring av idrettsarrangement med regional betydning.

- Dette fondet er viktig tiltak for å bygge Vestfold som idretts- og arrangementsfylke. Fylkeskommunen ønsker å bidra til at det blir arrangert flere nye og større idrettsarrangementer i vårt fylke, og til etablering av nye anlegg som kan understøtte disse arrangementene og idrettsaktivitet for alle, sier Ellen Eriksen. 

Med regional betydning menes anlegg som kan brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, og som det nødvendigvis ikke er behov for i hver kommune. Satsing på regionale idrettsanlegg- og arrangementer er en bevisst satsing fra fylkeskommunen, forankret i deres «Strategisk kultur og idrettsplan 2015-2019».

Mer fleksible retningslinjer

Blant endringene i retningslinjene som skal bidra flere og godt kvalifiserte søknader, er også at det ikke utelukkende er mesterskap av nasjonal eller internasjonal betydning som kan innvilges arrangementsstøtte. Konstituert kulturdirektør i fylkeskommunen, Tor Skytøen, forklarer:

- I Vestfold arrangeres det også andre stevner og konkurranser med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, som kan bidra positivt for Vestfoldsamfunnet. I særskilte tilfeller kan vi nå godkjenne søknader fra disse. Dette kan være turneringer og stevner arrangert av uorganiserte grupper utenfor NIF-systemet, eller uoffisielle norgesmesterskap, som har stor betydning.

Idrettsanlegg det søkes om støtte til, må heller ikke lenger være forankret i kommunens planverk.

- For noen av disse prosjektene er det enda ikke avklart i hvilken kommune anlegget skal etableres i. Det kan også utfordrende å komme i posisjon til dette, for eksempel for lag og foreninger. Derfor myker vi opp til «bør være forankret i kommunens planverk», forteller Skytøen.

Retningslinjer og informasjon om søkeprosessen finnes her 

Disse fikk tildelt støtte i juni 2018:

  • Horten Seilforening, NM/EM - tildelt kr. 35 000
  • Sande Sportsklubb judo, NM - tildelt kr. 50 000
  • Larvik Turn & IF, NM Terrengløp - tildelt kr. 75 000
  • Stag Turngruppe, NM Troppsturn - tildelt kr. 50 000
  • Tønsberg Funksjonshemmedes IL, NM - tildelt kr. 23 000
  • Sandefjord Sykleklubb, NM - tildelt kr. 300 000
  • Færder kommune, Tjøme Skategalla - tildelt kr. 185 000