Lytt til tekst
SØK MENY

Fra ensomme ildsjeler til felles digitalt løft

Teamet: Maryann Rosenhave, Jens Bonde Rydhagen, Håvard Dahle og Morten Oddvik. Foto: VFK
«Brenner du ditt digitale lys i begge ender? Er rektor online eller offline? Og hva skjer egentlig når digitalpedagogen går i strupen på IKT-sjefen? Ta med en kaffekopp og gjerne din leder til S3G. Her vil det handle om felles digital profesjonsutvikling, strategiarbeid og teknologiledelse, med vekt på hvordan man kan få til et løft på tvers av sektorer og profesjoner – for å nå felles mål».

Dette er innledningsteksten på sesjonen Vestfold fylkeskommune skal holde under årets NKUL-konferanse (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) som avholdes på NTNU i Trondheim 8. til 10. mai.

Teknologer + pedagoger = sant

I mai står to teknologer og to pedagoger sammen på scenen i Trondheim, og forteller historien om hvordan Vestfold fylkeskommune samlet sine ensomme ildsjeler og mobiliserte til felles digitalt løft. Vestfold fylkeskommune er blitt en nasjonal snakkis når det kommer til digitalt utviklingsarbeid innen utdanning, med fokus på det som ofte omtales som mest utfordrende – å løfte mengden.

Jens Bonde Rydhagen er IKT-sjef i Vestfold fylkeskommune er glad for at det digitale utviklingsarbeidet i fylket har blitt lagt merke til. 

– Vi hører ofte historier om god bruk av digital teknologi i undervisningen, men da som oftest i ett enkelt klasserom eller på en enkelt skole. Jobben vår er ikke å lykkes med én enkeltklasse, noen spesielt engasjerte lærere, eller én skole. Jobben vår er å nå alle og heve mengden. Det betyr at vi ikke skal bruke alle kreftene kun på innovatørene og på enkelte prestisjeprosjekter. Men heller bruke innovatørene til å hjelpe oss med å få den vanlige læreren trygg nok til å kunne utnytte mulighetene digitale verktøy gir til bedre undervisning, sier IKT-sjefen.

Nasjonal interesse for Vestfolds arbeid

Utdanningdirektør i Vestfold fylkeskommune, Lisbeth Eek Svensson, er stolte av hva medarbeiderne har fått til. 

– Som tidligere stabsdirektør og nå utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune har jeg hatt gleden av å følge arbeidet med både utarbeiding, implementering, resultatoppfølging og gevinstrealisering av fylkeskommunens digitalstrategi. For alle våre ansatte og brukere av våre tjenester, er dette et viktig men langsiktig arbeid. Vi kan nå langt dersom vi står sammen og utfordrer hverandre på tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid om ambisiøse mål, sier Eek Svensson. 

Det offisielle startskuddet gikk da fylkestinget vedtok Digitalstrategi 2016 til 2019, men som med de fleste gode historier, så startet det en god stund før det.

– Med beslutningen om å samordne og omorganisere IKT til en felles enhet, oppsto et behov for å skape nye arenaer for samhandling mellom utdanningssektoren, særlig direkte med skolene, og den nye IKT-seksjonen. Dette er ett av flere gode resultater, sier Bonde Rydhagen.

Vi ønsker dem lykke til!