Lytt til tekst
SØK MENY

Forsterker folkehelsearbeidet

Vestfold fylkeskommune forsterker samarbeid og innsats om folkehelsearbeid, og har derfor tatt initiativ til opprettelsen av et regionalt samarbeidsorgan med navnet Samarbeidsråd for folkehelse

Samarbeidsrådet ble konstituert på møte 26. april 2017 og ledes av fylkesvaraordfører Kåre Pettersen.

– Fylkeskommunen har en viktig oppgave i å fremme psykisk helse for barn og unge, og integrere psykisk helse i det ordinære folkehelsearbeidet. Samarbeidsrådet vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet og samtidig bidra til å forankre prosessene med Program for folkehelsearbeid i kommuner, organisasjoner og statlige organer, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

Samarbeidsrådet skal ha som mandat å være et rådgivende organ for fylkeskommunens folkehelsearbeid, blant annet innenfor Program for folkehelsearbeid i kommunene der Vestfold nå søker Helsedirektoratet om å bli programfylke. Samarbeidsrådet får også en rolle i forbindelse med Trygge lokalsamfunn, oversiktsarbeidet etter folkehelseloven.

Fylkesrådmannen har også foreslått at samarbeidsrådet skal ha en rolle i revidering av Regional plan for folkehelse.

Forebyggende og helsefremmende

Fra medlemmer i samarbeidsrådet ble ytret at det er nødvendig å styrke folkehelsearbeidet, og å arbeide forebyggende og helsefremmende.

Rådet er bredt representert og har representanter fra fylkeskommunen, kommunene, statlige aktører og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunale råd er også representert.

Rådet drøftet i sitt første møte bl.a. søknaden om å bli programfylke i ordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Samarbeidsråd for folkehelse - deltakere 

VirksomhetNavn

Vestfold fylkeskommune, fylkesvaraordfører

Kåre Pettersen

Vestfold fylkeskommune, leder hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse

Ellen Eriksen

Vestfold fylkeskommune, opposisjonsleder

Arve Høiberg, møter ikke 26/4

Vestfold fylkeskommune, Trygge lokalsamfunn

Jan Nærsnes

Sande kommune, ordfører

Elin Weggesrud, møter ikke 26/4

Sandefjord kommune, leder for hovedutvalg for helse og omsorg

Bror-Lennart Metzoni, møter ikke 26/4

Tønsberg kommune

Henning Wold, møter ikke 26/4

VFK, rådmann

Egil Johansen

VFK, folkehelsesjef

Rune Kippersund

Fylkesmannen, fylkeslege

Henning Mørland

Sykehuset i Vestfold, kst. fag- og samhandlingsdirektør

Per Grunde Weydal

Statens vegvesen

Rune Sundmark

Høgskolen i Sørøst-Norge

Catherine Lorenten, førsteamanuensis

NAV

Morten Eid, avdelingsleder arbeid og helse

Vestfold Politidistrikt

Hege Fjær, forebyggende koordinator, møter ikke 26/4

KoRUS

Karin Gustavsen

KS

Yngve Carlsson

Vestfold barne- og ungdomsråd

Helle Borchgrevink, møter ikke 26/4

Vestfold idrettskrets

Bjørn Lauritzen

Vestfold Røde kors

Helena Bisgaard

Re kommune

Ole Grejs

Nøtterøy kommune

Per Ole Bing-Jacobsen

Vestfold fylkeskommunale eldreråd

Tor Dahl, møter ikke 26/4

Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Liv Sannum

Fylkeselevrådet

Jonas Aasland - møter ikke 26/4

Fylkeselevrådet

Silje Natland - møter ikke 26/4

   
Vararepresentanter som møter 26. april 2017 

Tønsberg kommune

Tone H. Jørgensen

Sande kommune

Claes Gilljam

Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Leif Larsen

Fylkeselevrådet

Anneline Thomessen

Vestfold eldreråd

Beate Dignes

   
Sekretariat 

Vestfold fylkeskommune

Anne Slåtten

Emneord: Folkehelse