Lytt til tekst
SØK MENY

Førsteinntaket til videregående skole er klart

Første inntak til de videregående skolene er klart, og tallene viser en jevn fordeling av søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Foto: VFK / Marita Nilsen
Det har nå blitt foretatt inntak til videregående skoler i Vestfold for skoleåret 2019-2020, og 9 av 10 søkere får tilbud om sitt første kursønske. I år er det 162 færre søkere enn foregående år.

Inntakskontoret i Vestfold fylkeskommune sender nå ut SMS til søkerne med beskjed om å logge seg på www.vigo.no og svare på tilbudet som er gitt. Det er svært viktig å svare uavhengig om man tar plassen eller ikke.

Det er 8 671 søkere fra Vestfold. Totalt har 8455 søkere nå fått tilbud om plass etter at 1. inntak er foretatt. Alle elever med ungdomsrett skal tas inn på ett av sine tre ønsker på videregående trinn 1. Det er et mål at alle får tilbud om skoleplass innen skolestart.

86 % av søkerne til videregående trinn 1 har fått tilbud på sitt første kursønske. I fjor var dette 89 %.

Det er en jevn fordeling av søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Fordelingen av søkernes 1. kursønske og inntatte på de ulike utdanningsprogram er:

Videregående trinn 1

Søkere 2018

Inntatte 2018

Søkere  2019

Inntatte 2019

Studiespesialiserende utdanningsprogram

 

 

 

 

Studiespesialisering

1 260

1 165

1 256

1 067

Idrettsfag

272

224

257

217

Musikk, dans og drama

133

128

155

127

Kunst, design og arkitektur

72

64

53

65

Medier og kommunikasjon

134

136

98

103

Yrkesfaglige utdanningsprogram

 

 

 

 

Bygg og anleggsteknikk

240

194

209

209

Elektrofag

216

201

258

192

Design og håndverksfag

111

113

105

108

Restaurant- og matfag

158

174

139

169

Helse- og oppvekstfag

560

505

514

504

Naturbruk

79

91

80

82

Service og samferdsel

283

294

283

277

Teknikk og industriell produksjon

235

259

272

279

Det er i år relativt god søkning til utdanningsprogrammene Elektrofag, Musikk, dans og drama samt Teknikk og industriell produksjon. Det er 259 søkere til 193 plasser på Elektrofag. Disse tre utdanningsprogrammene har en økning i søkertallene på henholdsvis 20 %, 17 % og 16 % sammenlignet med tallene for 2018.

Det er en relativt kraftig reduksjon i søkningen til Kunst, design og arkitektur og Medier og kommunikasjon For begge disse utdanningsprogrammene ligger reduksjonen på over 25 %.

Her finner du full oversikt over inntaktet per utdanningsprogram, fordelt på skole

Læreplasser i bedrift

Det er 978 elever med ungdomsrett som har søkt fagopplæring i bedrift. Av disse har 508 fått læreplass. I tillegg er det 87 voksne som også har fått læreplass.

Det er særlig innenfor fagene helsearbeiderfaget, tømrerfaget, elektrikerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og salgsfaget søkerne mangler læreplasser.

Det er ledige læreplasser, særlig innenfor områdene bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag og teknikk- og industriell produksjon.

Arbeidet med formidling av elever som søker læreplass, vil fortsette gjennom hele sommeren og fram til 1. september. Nytt av året, er at det vil foregå en dugnad for å finne læreplasser til de som står uten læreplass i begynnelsen av august. Dugnaden foregår fram til skolestart. Fagopplæringsseksjonen organiserer dugnaden der representanter fra opplæringskontor, oppfølgingstjenesten, NAV, LO og NHO vil delta.

Elever med ungdomsrett som ikke har fått læreplass innen 1. september, får et tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. Etter det tredje året i skole, kan elevene framstille seg til fag- svenneprøve, dersom Vg1 og Vg2 er bestått.

Alle søkere til læreplass som ikke har fått læreplass oppfordres til å kontakte lærebedrifter, og bedrifter som kan ta inn lærlinger oppfordres til å kontakte et opplæringskontor eller Vestfold fylkeskommune, fagopplæringsseksjonen på fagopplaring@vfk.no 

Ønsker du å vite mer om opplæring i bedrift eller hvordan bli godkjent som lærebedrift, se her for mer informasjon

Emneord: Utdanning