Lytt til tekst
SØK MENY

Forsker på implementering av strategiske planer

Anne Gry Fadum Carlsen og er ansatt I Vestfold fylkeskommune og skriver nå doktorgrad om ledelse og implementering av strategiske planer i en fylkeskommune. Foto: VFK
Anne Gry Fadum Carlsen startet denne høsten opp et doktorgradsarbeid i regi av forskningsrådet, universitetet i Oslo og Vestfold fylkeskommune. Hun har valgt ledelse og implementering av strategiske planer i en fylkeskommune som tema for arbeidet.

​– Stadige endringer og sammensatte problemstillinger gir ledere nye utfordringer knyttet til å stake ut en felles retning for utvikling av fylkeskommunen som organisasjon, forteller Anne Gry Fadum Carlsen.

Doktorgraden skal ferdigstilles i 2022 og arbeidet planlegges å brukes i videreutviklingen av fylkeskommunen.

– Det er fint at vi har ansatte som gjennomfører et så krevende studie. Resultatet vil være nyttig for organisasjonen vår og for det nye fylket, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

Her kan du følge Anne Gry sitt doktorgradarbeid.

Evne til omstilling

Offentlig forvaltning må i større grad koordinere sine tjenester og samordne sine veivalg for å styrke samfunnsutviklerrollen, gi mer brukervennlig forvaltning og bedre tjenester til brukere. I lys av dette vil lederes evne til å sette strategiske planer ut i livet, ha mye å si for organisasjonens evne til omstilling, koordinering, samordning av oppgaver og samhandling på tvers av sektorene.

Prosjektet undersøker hvordan ledere innenfor utdanning og andre sektorer i en fylkeskommune beskriver sin kompetanse knyttet til implementering av strategiske planer. Arbeidet har følgende problemstilling: Hvordan beskriver ledere i en fylkeskommune kompetanser knyttet til strategisk ledelse, og hvilken betydning kan dette ha for strategisk ledelse i utdanningssektoren?

Økt kompetanse om strategisk ledelse

Prosjektet tar i bruk kvalitative metoder for å få innsikt i og forståelse av hvordan ledere i en fylkeskommune opplever og reflekterer over eget lederskap i forbindelse med implementering av strategiske planer. Det skal etableres et strategisk utvalg som består av ledere og mellomledere fra ulike sektorer. Utvalget representere begge kjønn, ulike aldersgrupper og har ulik utdanning- og erfaringsbakgrunn.

Forskningsarbeidet gir mulighet til å studere ledelse innenfor ulike sektorer i en fylkeskommune og forventes å gi økt kompetanse om strategisk ledelse. Resultatene vil gi viktig kunnskap om strategisk ledelse i skolen og skoleleders mulighet for å styrke elevens læring.

Emneord: Utdanning