Lytt til tekst
SØK MENY

Foreslår flere oppgaver til fylkeskommunene

Gå direkte til

Vil styrke det lokale selvstyret .Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene, overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsministeren.

Utvalget forslår å flytte midler og oppgaver fra både innovasjon, forskning, karriereveiledning, klima, kultur og folkehelse fra staten til fylkeskommunene.

Lenke til ekspertutvalgets rapport (regjeringen.no)

- Det er veldig mange spennende forslag fra ekspertutvalget. Spesielt overføring av såpass mye midler, noe som vil øke fylkeskommunes budsjett med om lag 33 prosent, vil gi oss muligheter til å utvikle regionen på en helt ny måte, sa fylkesordfører Rune Hogsnes etter utvalgets fremleggelse.

Hogsnes trekker frem oppgaver innen næring, utvikling og innovasjon som særlig spennende.

- Midlene som følger med disse oppgaven gir helt andre muskler til utvikling av regionen vår.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet samt at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse.

- I forslaget ligger det en forsterking av fylkeskommunen som forvaltningsnivå, og det er spennende. Vi fylkespolitikere kjenner regionen vi bor i på en svært god måte, og vet hvor skoen trykker. Vi er godt rustet til å overta både midler og oppgaver, kommenterer Hogsnes.

Forslaget skal nå på høring. Det er stortinget som til slutt endelig skal avgjøre hva som skal overføres.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?