Lytt til tekst
SØK MENY

Forebygger fall på glattisen

- Jeg bruker pigger på skolene for å holde meg stødig på glatta, sier frivillig Tove W. Espeseth (til venstre). Hun deltar på fallforebyggingsprogrammet "Sterk og Stødig" blant annet sammen med Ingeborg Kyrdalen fra Sande kommune. Foto: Marita Nilsen
Årets vinter har gitt dager med ekstremt glatte veier og mange fallulykker. Nå skal frivillige i kommunene lære eldre å trene styrke, kondisjon og balanse så risikoen for å falle blir mindre.

Omkring 30 frivillige og fysioterapeuter fra kommunene i Vestfold er denne uken samlet på et kurs i fallforebyggingsprogrammet «Sterk og Stødig». Flere av de frivillige er pensjonister. De får opplæring i selv å drive treningsgrupper for eldre, under veiledning fra de kommunalt ansatte fysioterapeutene.

Pensjonist Tove W. Espeseth er en av de frivillige som stiller opp for seniorer i Sande kommune.

- Jeg har vært aktiv i mange år og trente mye i mine yngre dager. Det er midt i blinken for meg å få være med på dette. Jeg er veldig optimistisk, og jeg gleder meg til å sette i gang med treningsgrupper i Sande, sier hun.

Bedre livskvalitet for eldre

Fallforebygging er ett av satsingsområdene i konseptet Trygge lokalsamfunn. Dette er en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden, og i Norge har Vestfold kommet lengst i arbeidet. Det har sin årsak i rollen Vestfold fylkeskommune har tatt i denne satsingen.

- Denne vinteren har vist oss at fallforebygging er et tema som gjelder oss alle, men fallforebygging innen Trygge lokalsamfunn retter seg i hovedsak mot hjemmeboende eldre. Ved å systematisk trene styrke, kondisjon og balanse reduseres ulykkes- og fallrisiko betraktelig. Det gir både bedre livskvalitet og er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier folkehelsekoordinator Anne Slåtten i Vestfold fylkeskommune.

Kommunene har mer informasjon om tilbudet

I Vestfold er «Sterk og Stødig» et nytt konsept som kommunene kan ta i bruk i sitt systematiske fallforebyggingsarbeid. De ansatte fysioterapeutene i kommunene og de frivillige blir sertifiserte instruktører i mars, etter å ha gjennomført to kurssamlinger. Deretter starter kommunene opp tilbudet.

- Inaktivitet er en alvorlig konsekvens er fall og fallskader, og en av de store truslene mot at eldre kan være selvhjulpne og fungere godt i hverdagen. Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader. For eldre som bor hjemme som har begynnende funksjonssvikt, er trening med fokus på styrketrening og balanse det tiltaket som har vist seg å ha best effekt, sier Slåtten.

 

Eldre som er interessert i å delta i treningsgrupper, kan kontakte kommunen der de bor for å få mer informasjon om tilbudet.

 

«Sterk og Stødig»

> Målgruppen for «Sterk og Stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemiddel innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner

> ”Sterk og Stødig” - forebyggende treningsgrupper for seniorer, er resultat av et samarbeid mellom kompetansemiljøet innen bevegelsesvansker og fall hos eldre ved NTNU (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap), fysioterapeuter fra flere norske kommuner og EU-nettverket ProFouND.

> Arbeidet med spredning og forankring av «Sterk og Stødig» i norske kommuner videreføres nå som et prosjekt, finansiert av Helsedirektoratet og ledet av Trondheim kommune i samarbeid med NTNU og Pensjonistforbundet.

Emneord: Folkehelse