Lytt til tekst
SØK MENY

Regional plan for folkehelse vedtatt

Ellen Eriksen (FrP) er glad for endelig å vise fram den Regionale Planen for folkehelse i Vestfold 2019 – 2021. Foto: VFK
Regional plan for folkehelse i Vestfold er revidert, og fylkestinget har vedtatt den nye planen. Dette er en milepæl, fordi Vestfold nå har en annengenerasjons folkehelseplan.

Ellen Eriksen (FrP) er leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse og er stolt over at folkehelsearbeidet har kommet så langt.

– En styrket plan som er utformet i fellesskap, gjør oss godt rustet til å holde fokus inn i fylkessammenslåingen. Folkehelsearbeidet i Vestfold ligger helt i front nasjonalt og planen har fått bred støtte fra kommunene våre. Det tar vi med oss inn i ny fylkeskommune, sier Eriksen.

Involvering og godt forankret

Det har vært stor oppslutning fra kommunene, regional stat og frivillige organisasjoner i prosessen med å revidere planen. Samtidig har ungdom satt sitt avtrykk på planen, gjennom prosjektet Ungdommens stemme. Planen har vært på høring i høst og innspillene har bidratt å styrke plan og handlingsprogram enda mer.

– Det har vært svært god involvering og planen er godt forankret. Jeg er imponert over et engasjement hvor også kommunene i fylket har stilt opp. Vi skal være glad for at alle tar planen på alvor, sier Eriksen.

Se de regionale planene her.

Planen som framtidig verktøy

Denne planen skal være et verktøy for å oppnå samarbeid og samskaping om tiltak i nærmiljø og lokalsamfunn, tiltak som hindrer utenforskap og tiltak som fremmer gode levevaner.

– Skal vi lykkes med å fremme helse og trivsel for alle og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, er det avgjørende med innsats på tvers av samfunnssektorer og forvaltningsnivå, sier Vestfoldpolitikeren.


Kort om prosessen

 • 2011
  Den første folkehelseplanen
  Den første regionale folkehelseplanen i Vestfold vedtas av fylkestinget. Målet er å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller
 • 2016
  Planen skal fornyes
  Fylkestinget vedtar at planen skal revideres, og dermed bidra til å fornye og forsterke felles innsats for bedre folkehelse
 • 2019
  Ny regional plan for folkehelse
  Etter en bred og samlende prosess har den nye folkehelseplanen blitt revidert og vedtatt