Lytt til tekst
SØK MENY

Flere elever gjennomfører videregående opplæring

Utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson og Frode Hestnes, leder av hovedutvalget for utdanning, kommenterer tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vestfold. Foto: VFK / Marita Nilsen
Den ferske tilstandsrapporten for videregående opplæring viser at 73,6 % av elevene i 2012-kullet hadde fullført og bestått etter fem år. Resultatet er det beste i Vestfold siden målingene startet i 1994.

Tilstandsrapporten beskriver utviklingen og tilstanden til videregående opplæring i Vestfold. Rapporten gir en oversikt over utvalgte resultater for skoleåret 2017/2018. I tillegg til de obligatoriske temaene læringsmiljø, frafall og resultater, viser rapporten blant annet status for en del tiltak og prosjekter som er iverksatt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

- Årets rapport viser at videregående opplæring i Vestfold er inne på et godt spor på flere områder. Flere elever fullfører og består, færre rapporterer om mobbing og flere tar fagbrev, svennebrev og kompetansebevis. Jeg er glad for at vi ser en positiv utvikling for våre elever, lærlinger og lærekandidater på viktige indikatorer, sier Frode Hestnes, leder av hovedutvalget for utdanning.

De offisielle gjennomføringstallene fra Skoleporten viser at 73,6 % av 2012-kullet i Vestfold fullførte og bestod sin videregående opplæring i løpet av fem år. Dette er det beste resultatet siden målingene startet for 25 år siden.

Statistikk viser at det å gjennomføre videregående opplæring har positiv effekt på sannsynligheten for det å få jobb og det å ta høyere utdanning. Dette er derfor et viktig mål for videregående opplæring.

Flere slutter på skolen

Etter flere år med nedgang i andelen elever som slutter i løpet av skoleåret, viser resultatene for 2017/2018 en økning. I Vestfold var det 4,1 prosent av elevene som sluttet i løpet av skoleåret. Nasjonalt ligger dette tallet på 3,9 prosent.

- Tilstandsrapporten slår fast at dette resultatet ikke er godt nok og at det blir viktig å snu denne utviklingen. Dette er en viktig oppgave fordi avbrutt videregående opplæring kan øke sjansen for utenforskap og gi begrenset økonomisk frihet seinere i livet, sier Hestnes.

Bruker kunnskapen til å heve kvaliteten

Tilstandsrapporten viser en positiv utvikling på en del indikatorer og indekser, men den viser også at det er resultater som ikke utvikler seg i ønsket retning.

- For å snu denne utviklingen og forbedre resultatene på viktige områder, er felles kunnskap om tilstanden i den videregående opplæringen viktig. Målet er at tilstandsrapporten skal bidra til et felles ståsted og en felles referanseramme. Det er viktig å bygge en sterk kultur for evaluering, læring og deling av god praksis innen videregående opplæring i Vestfold, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson, og fortsetter:

- Våre elever skal fullføre og bestå, lære mer og mestre livet. Det er vårt samfunnsoppdrag. Vi har en felles strategiplan som gir tydelig retning for alle som arbeider i videregående opplæring, og flere av tiltakene i planen skal møte utfordringene tilstandsrapporten peker på, sier Svensson.

Hun vil anerkjenne det gode og systematiske arbeidet som gjøres av skoler, opplæringskontor og bedrifter hver eneste dag.

- Samarbeid og samhandling mellom alle aktørene er viktig for at elever, lærlinger og lærekandidater skal få utnyttet sitt potensiale og gjennomføre sin videregående opplæring med best mulig resultat, sier Lisbeth Eek Svensson. 

Viktige tall i tilstandsrapporten for skoleåret 2017/2018

  • 73,6 % av 2012-kullet i Vestfold fullførte og bestod sin videregående opplæring innen fem år. Resultatet er det beste siden målingene startet i 1994.
  • Etter flere år med nedgang i andelen elever som slutter i løpet av skoleåret, viser resultatene for 2017/2018 en økning. 4,1 % av elevene i Vestfold sluttet, mens tallet på landsbasis er 3,9 %.
  • Andel og antall elever i Vestfold som rapporterer om mobbing, går ned. Resultater fra elevundersøkelsen viser at 2,5 % av elevene i Vestfold som deltok i elevundersøkelsen oppgir at de opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Til sammenlikning var den nasjonale andelen 4,7 %.
  • De siste tre årene har det også vært en positiv utvikling i antall fag- og svennebrev og kompetansebevis. I 2018 var det 705 kandidater som bestod prøven.
  • Det er en positiv utvikling i gjennomsnittlige standpunktkarakterer i matematikk på studieforberedende utdanningsprogram på alle tre nivå. 

Les hele tilstandsrapporten for videregående opplæring for skoleåret 2017/2018

Nøkkeltall

Dette er nøkkeltallene for videregående opplæring i Vestfold i 2017/2018:

  • 10 videregående skoler, 8 495 elever, 1 354 lærere og 414 andre ansatte.
  • I gjennomsnitt 2 097 løpende lærekontrakter fordelt på 98 lærefag.
  • 40 opplæringskontorer med 955 medlemsbedrifter, i tillegg til 104 frittstående lærebedrifter.
  • Antall elever ved de videregående skolene varierer fra 230 til 1988. 

Kortversjon

Er du interessert i et kjapt overblikk over faktaene i tilstandsrapporten? Da kan denne kortversjonen være noe for deg. 

Emneord: Utdanning