Lytt til tekst
SØK MENY

Flere søker læreplass

Søknadsfristen for videregående opplæring 2019/2020 gikk ut 1.mars. Nå er de første dataene fra søkningen klare. Foto: VFK
Vestfold fylkeskommune har mottatt 1137 søknader til læreplass, en økning på 55 søkere fra 2018.

– Det er godt å se at det har økt blant søkere til yrkesforberedende utdanningsprogram. Å få ungdom til å søke yrkesfag er noe vi har jobbet med. Med 14 skoler og 8 studieretninger, håper jeg først og fremst at elevene har valgt noe de interesserer seg for, og at de kom inn på det de ønsket. sier Frode Hestnes (FrP), leder av hovedutvalget for utdanning i Vestfold fylkeskommune.

Vestfold fylkeskommune har mottatt 9172 søknader om skoleplass til videregående opplæring i Vestfold innen fristens utløp. Dette er 25 flere enn forrige skoleår. Til videregående trinn 1 (Vg1) er det kommet 3612 søkere, dette er 26 færre enn forrige skoleår.

Flere søker elektrofag og teknikk– og industriell produksjon

Søkertallene for skoleåret 2019 – 2020 viser en liten økning i andelen søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram i forhold til foregående skoleår.

 

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ST

38%

40%

47%

47%

49%

51%

52%

51%

54%

51%

51%

50%

YF

62%

60%

53%

53%

51%

49%

48%

49%

46%

49%

49%

50%

Søkertallene viser at det er en klar økning i antall søkere til elektrofag sammenlignet med forrige skoleår. Søkningen til dette utdanningsprogrammet viser 278 søkere, en økning på 17% siden 2018. Videre har musikk, dans og drama en økning i antall søkere på over 17% i forhold til i fjor. Totalt 155 ungdommer har ført opp dette tilbudet som sitt førsteønske.

Utdanningsprogrammet teknikk– og industriell produksjon har 244 søkere pr 1. mars, en økning på 13% i forhold til i fjor.

Det er også flere som søker seg til service og samferdsel. Til dette utdanningsprogrammet er det 253 søkere. Dette er også en økning på 5% sammenlignet med i fjor.

Søknader til videregående opplæring 2018 – 2019

Færre søker medier– og kommunikasjon

I år er det færre søkere til medier og kommunikasjon. Det er registrert 95 søkere til dette utdanningsprogrammet, noe som er en nedgang på 28% sammenlignet med i fjor.

Et annet studieforberedende program med nedgang i søkertallene er kunst, design og arkitektur. I år er det 55 søkere til dette utdanningsprogrammet mot 70 i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 21%.

Nedgang i søkertallet er det også til utdanningsgrammene idrettsfag og bygg- og anleggsteknikk. Begge programmene har en nedgang i søkertallene på 5-6% i forhold til forrige skoleår.

Nedgang i søkertallet er det også på helse- og oppvekstfag. Det er en nedgang på på 20 søkere som tilsvarer nær 4%.

For øvrige utdanningsprogrammer et det små endringer sammenlignet med i fjor.

Videregående trinn 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Endring

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

134

172

162

194

212

201

-5,2 %

DESIGN OG HÅNDVERK

76

78

106

111

111

110

-0,9 %

ELEKTROFAG

237

288

294

263

237

278

17,3 %

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

377

430

459

482

526

507

-3,6 %

IDRETTSFAG

232

314

245

198

271

254

-6,3 %

KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

 

 

63

48

70

55

-21,4 %

MUSIKK, DANS OG DRAMA

124

143

157

104

132

155

17,4 %

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

 

 

114

103

132

95

-28,0 %

NATURBRUK

57

66

74

89

76

75

-1,3 %

RESTAURANT- OG MATFAG

183

142

133

128

146

143

-2,1 %

SERVICE OG SAMFERDSEL

250

226

256

263

241

253

5,0 %

STUDIESPESIALISERING

1524

1406

1400

1388

1268

1242

-2,1 %

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

229

215

224

210

216

244

13,0 %

TOTALT

3612

3628

3693

3583

3638

3612

-0,7 %

Antall søkere til Videregående trinn 1 (Vg1) fordelt på utdanningsprogram. Søkertall per 1. mars.

Læreplass som førstevalg

Når man søker på læreplass, blir man lærling om man får læreplass. Av totalt 1137 søkere til læreplass er det 1057 som har læreplass som sitt førstevalg. Det er en økning på 38 fra 2018.

 

2017

2018

2019

Differanse 2018-2019

Prosent differanse 2018-2019

Bygg- og anleggsteknikk

160

174

194

+ 20

+ 11,5

Design og håndverk

46

39

56

+ 17

+ 43,6

Elektrofag

193

193

194

+ 1

+ 0,5

Helse- og oppvekstfag

245

224

263

+ 39

+ 17,4

Naturbruk

39

32

15

- 17

- 53,1

Restaurant- og matfag

88

76

69

- 7

- 9,2

Service og samferdsel

195

179

194

+ 15

+ 8,4

Teknikk og industriell produksjon

185

178

166

- 12

 

- 6,7

Totalt

1152

1082

1137

+ 55

+ 5,1

Det er fortsatt økning i antall søkere til bygg- og anleggsfagene. I tillegg er det i 2019 økning i antall søkere til design og håndverk og service og samferdsel, og en markant økning i helse– og oppvekstfag. Nedgangen i naturbruk skyldes at prøveordningen med lærefag innen naturbruk er avviklet fra skoleåret 2019 / 2020.

Det er 381 voksne som har søkt voksenopplæring hittil i år.

Veien videre

Rektor ved den enkelte skole kan kontaktes hvis det er ønskelig med ytterligere kommentarer omkring søkningen til skolene.

Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive ved å ta direkte kontakt med bedrifter og opplæringskontor. Bedrifter som ikke er registrert hos fylkeskommunen og som ønsker å ta inn en lærling, kan gå inn på siden «Trenger du lærling?» under «Opplæring» på www.vfk.no. 

Viktige datoer:

  • Hovedinntaket er 5. juli
  • Suppleringsinntaket vil skje 2. august
  • Skolestart er 19. august.

Her er en oversikt over søkning til ulike tilbud ved videregående skoler i Vestfold.

Emneord: Utdanning