Lytt til tekst
SØK MENY

Flere gjennomfører videregående opplæring

Nå er resultatene for 2013-kullet publisert av SSB, og i Vestfold gjennomførte 75,7 % av elevene og lærlingene.
I dag kom SSB med tall som viser hvor mange elever i 2013-kullet som gjennomførte sin videregående opplæring i løpet av fem år. Resultatet for Vestfold er det beste noen gang, med en andel på 75,7 %.

Statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) følger elever som begynte i videregående opplæring for første gang en gitt høst, gjennom et femårig løp. Nå er resultatene for 2013-kullet publisert, og i Vestfold gjennomførte 75,7 % av elevene og lærlingene. På landsbasis er andelen på 75,3 %.

– Vi er meget godt fornøyd med utviklingen i Vestfold. I dette kullet gjennomførte og besto 75,7 % av elevene i løpet av fem år og det er det beste resultatet i denne målingen noen gang! Dette resultatet innfrir også resultatmålet for videregående opplæring i Vestfold, så nå må vi heve ambisjonene, sier Frode Hestnes (FrP), leder av hovedutvalget for utdanning.

Inne på et godt spor

Målet for videregående opplæring i Vestfold er at elevene skal fullføre og bestå, lære mer og mestre livet. Strategiplanen for videregående opplæring gir retning for det videre arbeidet.

Utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson er også svært godt fornøyd med gjennomføringsresultatet.

– Dette viser at videregående opplæring i Vestfold er inne på et riktig og godt spor. Bak dette resultatet ligger det god samhandling og systematisk arbeid fra både lærere og andre ansatte, skoleledere, instruktører i bedriftene og ansatte på opplæringskontorene. Alle bidrar på ulike måter til at stadig flere av elevene og lærlingene våre fullfører og består sin videregående opplæring, sier Eek Svensson.

Statistikken fra SSB viser at andelen som fullfører og består sin videregående opplæring i løpet av fem år i Vestfold, har økt med 7,7 prosentpoeng siden 2009-kullet. Fra et resultat som var 3,1 prosentpoeng dårligere enn det nasjonale snittet for 2009-kullet, er resultatet i Vestfold for 2013-kullet 0,4 prosentpoeng bedre enn det nasjonale snittet.

Andelen elever, lærlinger og lærekandidater som slutter i løpet av fem år, går ned fra 15 % for 2012-kullet til 13,8 % for 2013-kullet. Andelen sluttere for 2013-kullet i Vestfold er fortsatt noe høyere enn det nasjonale snittet, men det negative avviket er redusert fra 2,2 til 0,4 prosentpoeng fra 2009-kullet til 2013-kullet.

Emneord: Utdanning