Lytt til tekst
SØK MENY

Flere gjennomfører videregående opplæring

Utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson og leder av Hovedutvalg for utdanning, Frode Hestnes er godt fornøyd med resultatene. Foto: Marita Nilsen
Høyeste gjennomføringstall i Vestfold siden de offisielle målingene startet.

75,0 prosent av 2012-kullet i Vestfold gjennomførte sin videregående opplæring i løpet av fem år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en oppgang på 2,4 prosentpoeng fra 2011-kullet, der 72,6 prosent gjennomførte innen fem år.

- Et fantastisk godt resultat som viser at vi virkelig er på rett vei i Vestfold! Dette kommer av godt samarbeid og en samlet innsats fra både lærerne og skolene, instruktørene, bedriftene og opplæringskontorene og alle støttefunksjoner, sier leder av hovedutvalg for utdanning Frode Hestnes.

I Vestfold har vi et politisk resultatmål som sier at 75,0 prosent skal gjennomføre og bestå videregående opplæring innen fem år. I følge SSB er dette målet nådd for 2012-kullet. Tallene for gjennomføring i Vestfold ligger også over landsgjennomsnittet som er på 74,4 prosent.

Flere gjennom på normert tid

Økningen dreier seg om at enda flere fullfører utdanningsløpet sitt på normert tid. Mens 58,2 prosent av 2011-kullet fullførte på normert tid, gjorde 60,7 prosent av 2012-kullet det samme. Økningen for 2012-kullet skyldes en positiv utvikling både på de studieforberedende og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

For flere detaljer, se SSB.

- Det er særlig gledelig at enda flere fullfører på normert tid. Det kan tyde på at vi lykkes bedre i de første møtene med elevene våre, og at flere finner sin gode vei gjennom hele opplæringsløpet – fra grunnskole og ut videregående opplæring, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Færre slutter i løpet av fem år

De ferske tallene fra SSB viser også at det er færre i Vestfold som slutter i løpet av fem år. Mens 16,1 prosent av 2011-kullet sluttet i løpet av de fem årene, så var det 15,3 prosent av 2012-kullet som gjorde det samme. Landsgjennomsnittet for 2012-kullet var 14,5 prosent.

Positiv trend

Det var til sammen 3163 elever i Vestfold som startet sin videregående opplæring i 2012. Året før var det tilsvarende tallet 3189. Resultatene for gjennomføring etter fem år vil naturlig nok variere noe fra kull til kull. Trenden de siste ti årene er likevel meget positiv og SSB sitt resultatet på 75,0 prosent for 2012-kullet viser at Vestfold er i ferd med å stabilisere seg på et høyt gjennomføringsnivå.

- Utviklingen i Vestfold er et resultat av systematisk arbeid og samarbeid, tett oppfølging av elever og lærlinger og fokus på kvalitet i opplæringen over tid. Den positive utviklingen understreker også viktigheten av at elever og lærlinger deltar i opplæringen så lenge som mulig. Dette øker sannsynligheten for at de gjennomfører sin videregående opplæring, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson til vfk.no.

Tallene er publisert av SSB. De endelige resultatene vil komme i Skoleporten i løpet av september. Som regel ligger resultatene for Skoleporten mellom 0,1 og 1 prosentpoeng under SSB.

Emneord: Utdanning