Lytt til tekst
SØK MENY

Filming gjør det mulig å klage på karakteren

Illustrasjonsbilde: Elever ved Sande videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole har fått tilbud om å delta i forsøksordningen. Foto: VFK / Marita Nilsen
Muntlig eksamen er i gang, og ved to videregående skoler i Vestfold får elevene tilbud om å bli filmet. Pilotprosjektet er det første av sitt slag og gjør det mulig å klage på eksamenskarakteren.

Det er vanligvis bare mulig å klage på formelle feil etter en muntlig eksamen. Hvis eksamen blir filmet, blir elevens klagerett utvidet til også å gjelde for klager på karakteren.

Fylkestinget i Vestfold, ved hovedutvalg for utdanning, vedtok i 2017 å sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om en forsøksordning med å filme muntlig eksamen. Departementet innvilget søknaden og nå er forsøksordningen i gang.

– Vi er glade for å gi elevene denne muligheten. Dette sikrer elevens rettigheter og gir dem mulighet til å klage på karakteren, sier Frode G. Hestnes (FrP), leder av hovedutvalg for utdanning i Vestfold fylkeskommune.

Nasjonal pilot i Vestfold

Det er første gang i Norge at elever blir filmet under sin muntlige eksamen. Forsøket gjelder for elever ved Sande videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole, og for elever som kommer opp til muntlig eksamen i norsk, historie eller religion (Vg3 studieforberedende).

Filmingen er frivillig for elevene og de som deltar har gitt sitt samtykke på forhånd. Filmen skal kun brukes som dokumentasjon ved en eventuell klage. Hvis eleven ikke klager, blir opptaket slettet ved klagefristens utløp, ti dager etter eksamen.

Om lag 53 % av elevene som kan være med på forsøket, ønsker at deres eksamen skal bli filmet.

- På fredag ble eksamen for 44 eksamenskandidater filmet på Thor Heyerdahl og Sande videregående skole, og erfaringene fra første runde med filming er gode. Alt gikk som planlagt, sier Anine Fischer Bjelland, seksjonssjef for eksamen i Vestfold fylkeskommune.

Siste eksamensdag er fredag 14. juni, og da har omlag 180 elever fått tilbud om å bli filmet på eksamen. Ti dager etter siste eksamen går klagefristen ut og først da har fylkeskommunen oversikt over hvor mange elever som benyttet seg av klageadgangen.

Forsøksordningen skal gå over to år og gjelder også for eksamen våren 2020. Erfaringene skal evalueres av Rambøll Management Consulting AS, og de intervjuer elever som deltar i forsøket og de som har takket nei til tilbudet. Rambøll skal også intervjue lærere som blir berørt av forsøket.

Mer om muntlig eksamen og forsøksordningen

  • Det er vanligvis bare mulig å klage på formelle feil ved gjennomføringen av muntlig eksamen. Formelle feil er ulike forhold som ikke omhandler elevens faglige prestasjon, men som kan ha påvirket denne. Eksempler kan være at eleven ikke har fått melding om eksamen til riktig tid, at eksamensoppgaven ikke er innenfor målene i lærerplanen eller at sensor eller eksaminator ikke oppfører seg i tråd med god sensorskikk. Ved medhold på en klage på formell feil, må eleven ta muntlig eksamen om igjen, eventuelt i et annet fag hvis det er trekkfag.
  • Hvis eksamen blir filmet, vil elevens klagerett bli utvidet til også å gjelde klage på karakter, samtidig som filmen kan brukes som dokumentasjon ved en klage på formelle feil. Ved klage på karakter vil to nye sensorer vurdere om karakteren eleven har fått er en rimelig karakter. Hvis de mener karakteren er urimelig, skal de sette ny karakter. Ny karakter kan være bedre eller dårligere enn opprinnelig karakter.
  • Les mer om forsøksordningen
Emneord: Utdanning