Lytt til tekst
SØK MENY

Fersk undersøkelse om vestfoldingenes kulturvaner

Et femtitalls deltakere fra lokalt og regionalt kulturliv var tilstede under fremleggelsen av undersøkelsen om vestfoldingenes kulturvaner
Vestfoldingene ønsker å bruke flere kulturtilbud enn de faktisk gjør, og ønsker at kulturopplevelsen skal gi avkobling eller en god latter. Dette er blant funnene i en fersk publikumsundersøkelse om kulturbruk utført blant mer enn 800 vestfoldinger.

Undersøkelsen ble lagt frem på Nasjonalparksenteret på Verdens Ende onsdag. Et hovedfunn er at mange vestfoldinnbyggere ønsker å bruke kulturtilbudene mer enn de gjør, blant annet svarer 24 prosent av de spurte at de kan tenke seg å gå oftere på musikaler, mens 20 prosent kan tenke seg å gå oftere på debatter/foredrag. Flertallet svarer at de helst går på kulturarrangementer i egen kommune, og at de ønsker seg flere kulturarrangementer som passer med egne interesser.

Viktig kunnskap for arrangørene 

Det er organisasjonen Norsk publikumsutvikling i samarbeid med Opinion som har gjennomført undersøkelsen, på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune. Det var hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv som i januar bevilget midler til å gjennomføre denne undersøkelsen, og utvalgsleder Ellen Eriksen håper funnene vil være nyttige i utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i regionen fremover.

- Å bidra til å innhente slik kunnskap er et ansvar vi har valgt å ta gjennom vår rolle som regional utviklingsaktør på kulturfeltet. Etter at Vestfoldfestspillene ble nedlagt, mente vi det ville være verdifullt å innhente mer kunnskap om vestfoldpublikummet, slik at arrangører og kunst- og kulturvirksomheter kan målrette sine tilbud best mulig. Vi håper funnene vil gi verdifull innsikt for å kunne videreutvikle kunst- og kulturtilbudet i Vestfold, sier hun.

Få går alene

I undersøkelsen oppgir 49 prosent av respondentene at de enten er «svært fornøyd» eller «fornøyd» med kulturtilbudet der de bor, mens kun 2 prosent er «svært misfornøyd». 42 prosent oppgir «verken eller». De fleste ønsker aller helst å dra på kulturtilbud der man bor (48 prosent), mens 18 prosent svarer at gjerne kan oppsøke kulturarrangementer over hele Vestfold. Et annet funn, er at kun 4 prosent oppgir at de oppsøker kulturarrangementer alene.

- Det å oppsøke kulturarrangementer alene virker å være en barriere for mange. Da kan man jo spørre seg; trenger det være slik, og hva kan kulturfeltet selv gjøre med holdninger knyttet til dette, sier rådgiver Dag Henrik Skatteboe i fylkeskommunen, som har hatt koordinert undersøkelsen.

Blant de som har besvart undersøkelsen, besøker flertallet kulturarrangementer med ektefelle/samboer/kjæreste (41 prosent) og venner (33 prosent).

Kino og konserter mest populært

Sosiale medier er den foretrukne for informasjon om kulturtilbud, hele 46 prosent oppgir dette. Vestfoldingen mener videre at en god kulturopplevelse bør koste 300 kroner (median), som er lavere enn andre fylker hvor samme undersøkelse er gjennnomført (400 kr i Akershus, 450 kr i Hordaland). Kino oppgis som den mest populære kultursjangeren, etterfulgt av konserter og kulturarv. Kunstutstillinger, dans og opera interesserer vestfoldingene minst, ifølge denne undersøkelsen.

To av fylkets kulturhus, Bølgen i Larvik og Nøtterøy Kulturhus, er på topp blant besøkte institusjoner blant de 802 som har besvart, etterfulgt av Foynhaven i Tønsberg, Haugar kunstmuseum og Midgard Vikingsenter.

Onsdagens presentasjon av undersøkelsen på Verdens Ende ble etterfulgt av diskusjon og workshop om publikumsutvikling. Fylkeskommunen vil nå analysere og bearbeide dataene i undersøkelsen ytterligere, og dele flere funn og observasjoner i løpet av 2019.

 

Les rapporten med hovedfunnene fra undersøkelsen her

Emneord: Kultur Kulturarv