Lytt til tekst
SØK MENY

Fem vil ha toppjobb i ny fylkeskommune

Flere aktuelle søkere til stillingen som prosjektleder i den nye fylkeskommunen, senere fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

1. januar 2020 skal Telemark og Vestfold slå seg sammen. Jakten på prosjektlederen i sammenslåingsprosessen startet i slutten av januar. Prosjektlederen blir rådmann i det nye sammenslåtte fylket fra 1. januar 2020.
 
Det er fem søkere til stillingen. To er unntatt offentligheten i henhold til offentlighetsloven § 25. Søknadsfristen gikk ut 18. februar.
 
Fire kandidater har trukket søknaden fordi de ikke fikk innfridd kravet om unntak fra offentlighet.

Håper på tilsetting i april

Konsulentselskapet Habberstad, som har stått for rekrutteringsprosessen, gjennomfører førstegangsintervjuene av de aktuelle kandidatene.
 
Tilsettingsutvalget, som består av fylkesordførere, opposisjonslederne og tillitsvalgte i begge fylker, gjennomfører andregangsintervjuene.
 
Prosjektlederen tilsettes etter planen i løpet av april.

Dette er søkerlisten:

  • Mann, unntatt offentlighet
  • Sæhænd Bazmi-Rasekh (28), nestkommanderende Hæren
  • Arve Semb Christophersen (57), regiondirektør i Arbeidstilsynet i Sør-Norge
  • Mann, unntatt offentlighet
  • Ragnar Sundklakk (56), rådmann i Horten kommune

For mer informasjon, kontakt:

Marit Mellem, senior rådgiver i Habberstad, tlf.: 90 54 65 32 eller e-post marit.mellem@habberstad.no

Fem kjappe

  1. Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av det regionale folkevalgte nivået.
  2. Stortingets beslutning innebærer at dagens 19 fylkeskommuner blir redusert til 11 regioner.
  3. Vestfold og Telemark blir én region.
  4. Den nye fylkeskommunen står klar til fylkestingsvalget høsten 2019.
  5. Formell «åpning» skjer fra nyttår 2020.