Lytt til tekst
SØK MENY

Fellesinntak for skoleåret 2018 - 2019

Søknadsfristen nærmer seg

All søkning til videregående opplæring skoleåret 2018-19 skjer på www.vigo.no.

Søkerdatabasen lukkes når søknadsfristene utløper:

  • 1.februar 2018 er søknadsfrist for søkere til fortrinn og individuell behandling, innføringstilbud for minoritetsspråklige, samt særskilt språkopplæring. I tillegg kommer søknad om plass som lærekandidat.
  • 1.mars 2018 er søknadsfrist for ordinære søkere til skole og bedrift.

FELLESINNTAKET TIL VIDEREGÅENDE SKOLER

For skoleåret 2018-19 skal det være fellesinntak til de fleste programområder ved følgende skoler i Vestfold:

Sande videregående skole

Holmestrand videregående skole

Horten videregående skole

Greveskogen videregående skole

Melsom videregående skole

Re videregående skole

Nøtterøy videregående skole

Færder videregående skole

Sandefjord videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole

FORMIDLING AV LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

  • Lærlinger søker via internett innen søknadsfristen 1. mars.
  • Praksisbrevkandidater søker via internett innen søknadsfristen 1. februar.
  •  Lærekandidater søker via internett innen søknadsfristen 1. februar. Utskrift av søknaden og vedleggsskjema 4 skal sendes Vestfold fylkeskommune, Fagopplæringen, Postboks 2163, 3103 Tønsberg.

VOKSENOPPLÆRING

Veiledende søknadsfrist 1. mars for søkere til voksenopplæring i Vestfold. Voksne som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående skole og fyller 25 år eller mer i 2018, kan søke om å utløse voksenrett som gir tilbud om voksenopplæring. Voksne søker på www.vigo.no – velg videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.

Informasjon om videregående opplæring Mer informasjon om videregående opplæring finner du på internettsiden www.vilbli.no, samt i katalogen  ”Vil bli noe!”. Det finnes også en enkel folder med oversikt over opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Vestfold. Alle elever i grunnskolens avgangsklasser får utdelt katalog og folder på skolen. Folder og katalog kan også fås ved henvendelse til inntakskontoret på telefon: 33 34 41 72.

Slik søker du videregående opplæring i Vestfold: Søkning til videregående opplæring skjer på nettstedet www.vigo.no med MinID. Det er kun de som er avgangselev i grunnskolen som får brev med PIN-kode til MinID til sin folkeregistrerte adresse ved årsskiftet. Du trenger PIN-kodene første gang du logger deg inn på www.vigo.no. Dersom du ikke mottar et slikt brev, kan du bestille dette på www.skatteetaten.no. PIN-kodene kan bare sendes til din folkeregistrerte adresse. Du kan lese mer om MinID på vilbli.no.   For elever i grunnskolen og den videregående skolen vil søkningen normalt foregå i regi av skolen. Dersom du har behov for veiledning, ta kontakt med rådgiver på skolen der du er elev.

Endring i Opplæringsloven: 5-årsgrensen for uttak av ungdomsretten er opphevet. Ungdomsretten kan nå tas ut fram til det skoleåret som begynner det året en fyller 24 år.

Søkerdatabasen www.vigo.no lukkes når søknadsfristene utløper;

 1.februar 2018 er søknadsfrist for søkere til fortrinn og individuell behandling, innføringstilbud for minoritetsspråklige, samt særskilt språkopplæring. I tillegg kommer søknad om plass som lærekandidat.  1.mars 2018 er søknadsfrist for ordinære søkere til skole og bedrift.

Eventuelle vedlegg som skal følge søknaden må sendes – innen fristen - sammen med utskrift av søknaden din til:

Vestfold fylkeskommune Utdanningsstaben Postboks 2163 3103 Tønsberg

Emneord: Utdanning