Lytt til tekst
SØK MENY

Fagskolen til Bakkenteigen

Saken om Fagskolen ble nylig behandlet i fylkestinget. Til møtet anbefalte fylkesrådmannen at fylkestinget slutter seg til styrets vedtak om å etablere Fagskolen i Vestfold i leide lokaler av Studentsamskipnaden lokalisert på Bakkenteigen og vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Løsningen skal konkretiseres

Det skal arbeides videre med å konkretisere løsningen og framforhandle endelige betingelser for leiekostnader, driftskostnader og merkantile tjenester. Fylkesrådmannen fikk fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Studentsamskipnaden.

Fagskolen i Vestfold er i dag lokalisert i samme bygg som Horten videregående skole. Den rommer skolens studietilbud bortsett fra de maritime fagene som er samlokalisert med høyskolen.


Emneord: Utdanning