Lytt til tekst
SØK MENY

Enklere friluftsliv for kajakkpadlere

Nøtterøy kommune får midler til etablering av overnattingsplass for padlere på Vestre Bolæren.

Etablering av en padle-led gjennom Vestfold er et av tiltakene i Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold fylkeskommune 2015-2018. Alle kystkommunene er invitert med og er positive til prosjektet. Den første samarbeidsavtalen er nå inngått, med Nøtterøy kommune, som har fått tildelt 140 000 kroner i stimuleringsmidler fra fylkeskommunen til planlegging og etablering av en overnattingsplass for kajakkpadlere på Vestre Bolæren.

Det enkle friluftslivet

Målet med prosjektet er å tilrettelegge slik at det skal være mulig med trygg padling fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Mye er allerede tilrettelagt, men det har aldri blitt gjort en jobb for å samle nyttig informasjon for de som ferdes med kajakk langs Vestfoldkysten. Dette innebærer blant annet informasjon om parkering, forhold for utsetting av kajakker, toalett, ferskvann, muligheter for å handle mat, teltplasser, gapahuker og andre overnattingsfasiliteter.

- Prosjektet skal tilrettelegge for det enkle friluftslivet og motivere for bruk av den flotte kysten vår, sier kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Arild Moen.

Padling for alle

For å få oversikt over padlernes behov, har fylkeskommunen samlet en referansegruppe med medlemmer fra kajakklubber i Vestfold og Oslofjordens friluftsråd. I tillegg har kommunene bidratt i å kartlegge kysten, med tanke på kajakkpadlernes behov og ønsker.

- Et av målene i padle-led er overnattingsplasser i alle kystkommunene. Vi ønsker også et felles design som gjør disse gjenkjennelige som en del av padle-led, forklarer Moen. Prosjektet ønsker å bidra til at alle skal kunne finne passende turer å padle langs Vestfoldkysten, uansett nivå. Derfor skal det tilrettelegges med informasjonstavler, graderinger og merking. Padle-leden vil bli utviklet gradvis, etter hvert som flere kommuner inngår samarbeidsavtaler.