Lytt til tekst
SØK MENY

En skolens mann takker av

– Vi i Vestfold fylkeskommune, og spesielt de innen videregående opplæring, har mye å takke Øyvind Sørensen for, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Enkelte personer har mer innflytelse enn andre. Slik har det nok alltid vært, skal vi tro historien. For nesten 2500 år siden ble for eksempel filosofen Sokrates viden kjent i Athen for sitt talent innen talekunst, evnen til å skape enighet og finne gode løsninger gjennom dialog.

I hvilken grad Øyvind Sørensen (67) har latt seg inspirere av Sokrates, eller andre filosofer fra Antikkens Hellas, er ikke kjent. Men, at den tidligere utdanningsdirektøren i fylkeskommunen, Øyvind Sørensen, har talent for å formidle, skape dialog og utnytte fellesskapets kollektive styrke til å finner gode løsninger, er sikkert.

– Øyvind er veldig omgjengelig og har alltid tid til en prat. Selv om det stormer, beholder Øyvind roen og gir klare råd. Jeg setter stor pris på å jobbe sammen med han, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Bondeliv og idrett

Årets mest regntunge dag, så langt, har åpenbart seg. På fylkeshuset sitter Øyvind på et kontor og forteller om et langt yrkesliv innen utdanning og opplæring. Han er avslappet, virker fornøyd, og meddelsom. Han deler også minner fra barndommen på gården til bestefaren utenfor Arendal, om interesser og prestasjoner innen flere idretter, og gode opplevelser som har satt spor. Historiene skaper en positiv kontrast til det tunge januarværet.

Fra barnsben av tok han del i alt med gårdsdriften, som høyonn, luking, rensing av rosenkål og annet. I tillegg hadde han fotball, skøyter, og senere sykling, som interesser. Skøyter ble i en periode viet mest oppmerksomhet, noe som sammenfalt med den store skøyterevolusjonen på 60-tallet.

– Da NM på skøyter ble arrangert i Arendal i 1965, fikk den lokale klubben tilført en del midler. Egen trener ble ansatt, og en liten gjeng begynte å trene systematisk. Det medførte at vi fikk reise rundt og oppleve store deler av Norge ved å delta på skøytemesterskap, noe jeg likte godt, sier Øyvind Sørensen.

Innsatsen gav resultater. Øyvind ble flere ganger sørlandsmester på skøyter, og deltok i Junior-NM. Ved siden av å pirre konkurranseinstinktet, gav de mange lange øktene på isen og grassletta verdifull kunnskap om systematikk, fellesskap og langsiktighet. Dette er egenskaper som har kommet godt med senere.

Utdannet lærer

I 1976 ble Øyvind ferdig utdannet norsk- og historielærer fra universitet i Oslo. Hans første undervisningsjobb var på Sunndal videregående skole på Sunndalsøra. Et par år senere flyttet han og familien til Larvik, og han begynte som lærer ved Larvik gymnas. Her fikk han etter hvert også administrative roller, både som studieinspektør og senere rektor på Larvik handelsskole.

90-tallet var en periode preget av flere reformer, noe som også førte ham til revisjons- og rådgiverselskapet KPMG. Det ble med kun ett år, før han tok skrittet tilbake til utdanningssektoren. Fylkesrådmannen trengte forsterkninger innen fagopplæring, et område Øyvind brant for. I 2001 ble han derfor ansatt som fagsjef i fylkeskommunen.

Allerede i 2002 ble han utnevnt som utdanningsdirektør, en rolle han har hatt siden. I to perioder har han også fungert som rådmann i Vestfold fylkeskommune, nå sist høsten 2016, i Egil Johansens fravær.

Engasjementet for skolefag og opplæring står sterkt. Øyvind er derfor todelt i synet på sin nye tilværelse. Noe latmannsliv blir det uansett ikke.

– Jeg ser frem til å være mer til stede på hjemmefronten, og tilbringe mer tid med kone, barn og barnebarn. Med hus i Larvik, hytte på fjellet, sommerhus i Danmark og interesse for sykling vil jeg trives godt. Samtidig vil jeg følge utviklingen i samfunnet og regionreformen. Jeg utelukker ikke å sysle med dette på si, sier Øyvind med et lurt smil.

En løsning for alt Øyvind tar ikke lett på en oppgave. Med sitt sterke faglige og personlige engasjement har han vært sentral i det å løse mange politiske og administrative floker gjennom årenes løp.

– Han har et enormt engasjement og drivkraft, er løsningsorientert og bruker menneskene rundt seg på en konstruktiv måte. «Det går bra» må være et av hans mest brukte uttrykk. Som politiker er det behagelig å høre. Og bra går det alltid! sier Hogsnes.

Siden begynnelsen av 2000- tallet har de videregående skolene i Vestfold gjennomgått omfattende organisatoriske, fagmessige og bygningsmessige endringer. Da Thor Heyerdal videregående skole i Larvik åpnet dørene i 2009, hadde Øyvind Sørensen jobbet lenge med samlokalisering av skoler. Dette har vært en tydelig prioritet, og samtidig skapt mye debatt. Andre viktige prosjekter er Færder videregående skole i 2014 og nye Horten videregående skole, som åpner i 2019.

Øyvind har holdt en stødig hånd på dette arbeidet siden 2002, kun avbrutt av periodene som fylkesrådmann. Han har vært sterkt medvirkende til samarbeidet skolene imellom, blant annet gjennom jevnlige rektormøter og andre ledersamlinger.

– De videregående skolene i Vestfold har mye å takke Øyvind for, sier Hogsnes

Gode resultater

Fylkeskommunen har i en årrekke hatt som prioritert mål at flest mulig elever fullfører og består videregående opplæring. I juni 2016 kom en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som synliggjorde resultatet av tiltakene i Vestfold. Den viste at 73,4 prosent av elever som startet sin videregående opplæring, har gjennomført og bestått i løpet av fem år. Det er markant oppgang fra 2010, og ingen annet annen fylkeskommune i landet kan vise til tilsvarende fremgang som Vestfold.

– Dette viser at langsiktighet og samarbeid lønner seg, og det å klare å stå løpet ut. Hele organisasjonen har bidratt til resultatet, sier Øyvind.

Mandag 23. januar ble Øyvind Sørensen hedret av eksterne kolleger, folkevalgte og andre gjester på fylkeshuset for sin innsats i over 30 år innen skole og utdanning i Vestfold.  De siste 15 år som utdanningsdirektør.

Kan vi også sende en liten takk til Fred Anton Maier, Knut «Kupper'n» Johannesen og de andre skøyteheltene for den sunne filosofien og de gode resultatene innen utdanningssektoren i fylket?

Emneord: Utdanning