Lytt til tekst
SØK MENY

En skole for framtiden

Fra venstre Erland Johansen, Geir Odd Målsnes, Lars N. Hjertås, Helen Rany Olsen, Gisle Birkeland, Bjørn-Kristian Svendsrud, Egil Johansen
Mandag 29. mai ble byggestarten for nye Horten videregående skole markert. Bygget blir fylkets mest moderne videregående skole og er et pioneerprosjekt på flere områder.

Byggestart for nye Horten vgs

Mandag 29. mai ble byggestarten for nye Horten videregående skole markert. Bygget blir fylkets mest moderne videregående skole og er et pioneerprosjekt på flere områder.

– Som miljøprosjekt er dette helt i særklasse. VFKMiljøkravene har vært førende for utforming av alle løsninger i bygget. Nye Horten videregående skole blir bygget som plusshus og vil produsere mer energi enn det forbruker i løpet av ett år, sa fylkesordfører Rune Hogsnes i sin tale.

Skolen får blant annet den høyeste miljøklassifiseringen, BREEAM NOR Outstanding, med bakgrunn i innovativ teknologi, materialbruk og gjennomtenkte helhetlige miljøval.

Et løft for Horten

Skolen vil erstatte dagens to videregående skoler i Horten, i Bekkegata og Skippergata, og blir på 18 000 kvadratmeter. Bygget tilpasses ca. 1200 elever og 200 ansatte.

– Det er gledelig at vi endelig er vi i gang. Lærere og elever har ventet i mange år, og dere fortjener et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det nye bygget er tilrettelagt for nettopp det. Her skaper vi framtiden sammen, sier Hogsnes.

Skolen skal «åpne» seg mot Lystlunden på en måte som gjør at skolen fremstår som inkluderende og åpen.

– Vi sørger for fin opparbeidelse rundt skolen og en forskjønnelse av parken. Jeg er overbevist om at dette blir et løft for Horten, sier Hogsnes.

Utformet for samhandling

I prosjekteringen har arkitektene i Link Arkitektur lagt vekt på å koble sammen fellesfunksjoner i sentrale områder i bygget, som kantine og bibliotek. Dette skal bidra til likeverd og best mulighet utgangspunkt for å snakke sammen.

– Utformingen bidrar til at man blir sett og har mulighet til å se andre. Elevene får dermed et innblikk i arbeidet på andre studieretninger, som innsyn fra kantinen inn til mekaniske linjer. Her kan alle få en titt inn i en annen verden som man ellers kanskje ikke er del av. Dette bidrar til sosiale relasjoner som er vesentlige i denne type skolesammenheng, sier arkitekt i Link Arkitektur Geir-Odd Målsnes.

Arkitekt i Link Arkitektur Geir-Odd Målsnes

Arena for læring

Leder for hovedutvalg for utdanning, Bjørn-Kristian Svendsrud, mener at prosjektet bidrar til et unikt læringsmiljø.

– Dette er en stor dag for Horten, Vestfold og Norge. Fordi dette skolebygget vil være et fyrtårn både på den miljømessige side og ikke minst for å skape en arena hvor elevene får lære mest mulig, sier Svendsrud.

Hovedutvalgslederen mener at skolens motto «kunnskap gir muligheter» blir oppfylt.

– Dette skolebygget kommer til å være et bygg for framtiden, hvor nettopp kunnskap gir muligheter, avslutter han.

Veidekke valgt som entreprenør

Den innovative anskaffelsen har vist seg å være en god metode for miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger. I konkurranse med andre ble Veidekke Entrepenør AS valgt som totalentreprenør. De har fokus på helhetlige løsninger og høy grad av kvalitet i alle deler av prosjektet.

– Vi setter sammen team med høy kompetanse. Arkitekten er for eksempel kjempeviktig i en konkurranse som denne. Videre har vi med samarbeidspartnere som bidrar til at vi lykkes sammen, og som deler ambisjonsnivå og felles verdigrunnlag med oss, sier distriktsleder i Veidekke Lars N. Hjertås.

 

Den nye skolen skal stå klart til skolestart i 2019.

Les mer om nye Horten videregående skole