Lytt til tekst
SØK MENY

Eiermøte i Vestfoldfestspillene

I dag møttes eierne i Vestfoldfestspillene for å diskutere den vanskelig økonomiske situasjonen festivalen er kommet i.

Negativt årsresultat

Styreleder Stein Kinserdal og festspilldirektør Truls Sandaker gjorde rede for selskapets situasjon, og festspillenes mulige valg fremover. Regnskapet er ikke avsluttet ennå, men svikten i billettsalget har ført til at selskapet har et likviditetsproblem på 3,3 millioner i 2017.

Vestfoldfestspillene finansieres gjennom tilskudd fra eierne, støtte fra Norsk kulturråd og inntekter fra billettsalg og annet salg under festspillperioden. Totalt hadde Vestfoldfestspillene drøyt 6000 betalende publikummere i 2017. Det var budsjettert med et billettsalg på over 13000 besøkende.

Generalforsamlingen avgjør

Vestfoldfestspillene er organisert som et aksjeselskap med Vestfold fylkeskommune som største eier. 11 vestfoldkommuner er medeiere.

- Situasjonen er trist og kjedelig både for kulturlivet i Vestfold og for de som jobber med festspillene, men det kan se ut som om tida er over for festspillene i dagens driftsform. Jeg håper vi kan få til en styrt avvikling av selskapet, og har et håp om at vi skal få til ordning der alle kunstnere får oppgjør sa fylkesordfører Rune Hogsnes.

Hogsnes understreker at saken formelt behandles i fylkesutvalget 31. august, og i de andre eierkommunenes formannskapsmøter fortløpende.

Endelig beslutning blir tatt på ekstraordinær generalforsamling 31. august.

Emneord: Kultur