Lytt til tekst
SØK MENY

E-sport inn i timeplanen

Vestfold fylkeskommune har nå en skole i fylket som tilbyr e-sport på timeplanen fra høsten 2019.
Holmestrand videregående skole tilbyr fra høsten 2019 programfaget e-sport. Faget vil inngå under programfaget toppidrett og vil være et femtimersfag elevene på alle linjer kan velge med noen unntak.

Leder i Hovedutvalg for utdanning, Frode G. Hestnes, er glad for å kunne introdusere Vestfold for et fag som e-sport.

– Dette er etterlengtet og ikke minst nytenkende. Som første skole ut i Vestfold, tror jeg faget e-sport blir svært populært blant ungdommen. E-sport gir ungdom med interesse for dataspill mulighet for mestring og å utvikle seg innenfor et skolefag. De utvikler ferdigheter som er etterspurt i arbeidslivet, sier Hestnes.

Et toppidrettsfag

Camilla Reidunsdatter Andreassen er rektor på Holmestrand videregående skole og gleder seg til å tilby Vestfoldelever et fag som står i stil med framtiden.

– E-sport er i dag en sterkt voksende sport og tas inn i klubber rundt om i landet. Dette er etterlengtet hos ungdom i fylket og kan bli et godt alternativ til dagens toppidrettstilbud, sier rektoren.

E-sport jobber etter læreplanmålene til toppidrett og har blant annet kosthold og ernæring, ergonomi, forebyggende arbeid, basistrening med fysisk aktivitet og ferdighetstrening som er spilling på programmet.

– Faget vil legge til rette for systematisk utviklingsarbeid innenfor dataspill. Her tar ungdommen med seg hobbyen sin inn på skolen og får den inn i en ramme som kan føre til videre utvikling. Da må de tenke som en toppidrettsutøver og ha god egenomsorg for å kunne være best når det gjelder.

Fjerde skolen i landet

– Vi har gjort en spørreundersøkelse på våre egne elever hvor 30 prosent av de som ble spurt sa de kunne tenke seg e-sport, sier rektoren. I tillegg har det vært god interesse fra de som har vært her av 10 klassingene under utdanningsvalg.

Dette kan være med på å løfte interesse hos guttene og som kan hjelpe dem til å motivere dem i skolefaget. I e-sport kan man få spilt 5 timer på skolen som gir muligheten til å drive med andre ting etter skolen.

Det er viktig at elevene gjør noe de mestrer og som oppleves som meningsfylt.

– Det er ikke for alle å spille håndball og fotball. Elevene får styrke og god psykisk helse ved å oppnå tilhørighet og mestring, sier Andreassen.

Hva skal karakterene vurderes ut ifra?

– Det blir sett på en kombinasjon av en spilleferdighet og fysisk aktivitet og kunnskap knyttet til egenomsorg. Det vil bli brukt en treningslogg hvor elevene fører opp hvordan de utfører dette. En helhet vil bli vurdert, sier rektoren.