Lytt til tekst
SØK MENY

Digitaliserer agronomutdanningen for voksne

Nå utvikles digitale løsninger for voksenagronomutdanning. Foto: VFK
Nettskolen Vestfold skal sammen med Oppland fylkeskommunen og Høgskolen i Innlandet utvikle digitale løsninger for voksenagronomutdanningen.

Som et resultat av jordbruksoppgjøret for 2017, ble det satt av midler til utvikling av felles digitale løsninger i forbindelse med etablering av en nasjonal modell for voksenagronomen. Oppland fylkeskommune ble i samarbeid med Vestfold fylkeskommune ved Nettskolen Vestfold og Høgskolen i Innlandet ved Senter for livslang læring tildelt utviklingsprosjektet.

Denne uken holdes kurs på Horten videregående skole for faglærere fra syv skoler i Vestfold, Buskerud, Vest - Agder, Østfold, Oppland og Hedmark.

Formålet med prosjektet har vært å utvikle og prøve ut digitale løsninger i voksenagronomutdanningen, og anses som et viktig prosjekt i Landbruks- og matdepartementet (LMD).

– Digitaliseringen har hatt som mål å utvikle løsninger for mer fleksibilitet, bedre kvalitet i opplæringen og styrke landbruksnæringas konkurransefortrinn og posisjon. Digitaliseringen vil samordne et voksenagronomtilbud av god kvalitet i hele landet og legge til rette for økt ressursutnytting og kompetanseoverføring mellom fylkeskommunene, og mellom deltakerne innenfor og på tvers av fylkeskommunene, sier prosjektleder Guro Huneide Hetland fra Nettskolen Vestfold i Vestfold fylkeskommune.

Pilotperiode i skoleåret 2018/2019

Faglærere fra tre skoler fra Oppland, Trøndelag og Sogn og Fjordane har vært med å utvikle digitale læringsressurser og fått opplæring og gjennomført sanntidsundervisning i digitale klasserom. Senter for livslang læring har det pedagogiske ansvaret i prosjektet. Nettskolen Vestfold har opplæring, veiledning, support i det digitale klasserommet.

Implementering i skoleåret 2019/2020

Alle skoler i landet som tilbyr fylkeskommunal voksenagronomutdanning har fått tilbud om å delta i prosjektet og får opplæring/veiledning i «hvordan bli en bedre nettlærer».

Emneord: Utdanning