Lytt til tekst
SØK MENY

Dialogkonferanse om energifabrikker

Vestfold fylkeskommune planlegger energifabrikk på Færder videregående skole som ett av to pilotprosjekter. Foto: Metro
Vestfold fylkeskommune har som ambisjon å bli landets grønneste fylke. På veien dit må den grønne energien utnyttes og energismarte løsninger tas i bruk.

Etter vedtak i fylkestinget i mai ber hovedutvalg for klima, energi og næring fylkesrådmannen om å anskaffe energismarte løsninger på en videregående skole og fylkeshuset.

Onsdag 28. juni deltok derfor et tjuetalls leverandører og konsulenter på dialogkonferanse på fylkeshuset for å gi innspill på hvordan behovene for energismarte løsninger best kan dekkes. Hovedutvalgsleder Lene Westgaard-Halle innledet møtet med de politiske ambisjonene.

– Det er tverrpolitisk enighet i fylket om å satse på grønn klima og energi, noe vi blant annet ser i prosjektet nye Horten videregående skole. Her bygger vi Norges første plusshus-skole. Vi legger også lista høyt med ambisjonen om å bli Norges grønneste fylke. For oss er klima mer enn et moteord; for oss betyr det handling og konkrete løsninger, sa Westgaard-Halle.

Lene Westgaard-Halle, Hovedutvalgsleder for klima, energi og næring

Fylkeskommunen ønsker å bygge miljøvennlige energiløsninger, såkalte energifabrikker, på to utvalgte bygg. Dette vil kjøres som pilotprosjekt på Færder videregående skole og fylkeshuset, og vil med det også legge tilrette for å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold.

Frieri til fagmiljøene

– Vi er avhengige av et samarbeid med næringslivet for å oppfylle de politiske ambisjonene. I denne saken står alle partiene samlet. Da blir det push, og det er gøy, sa Westgaard-Halle.

I en presentasjon om fylkeskommunens behov for miljøvennlige energiløsninger presiserte fylkesrådmann Egil Johansen viktigheten av å samarbeide med fagmiljøene.

Fylkesrådmann Egil Johansen

– Det er ikke slik at vi sitter på all kompetansen selv. Vi er avhengige av å spille sammen for å få innspill på hvordan vi kan finne de beste løsningene, sa han. 

I løpet av møtet var det lagt opp til dialog og diskusjon om fylkeskommunens problemstillinger og konkrete utfordringer.

Det skal leveres inn konseptskisser med kostnadsestimater fra leverandørene i august. Arbeidet følger den politiske prosessen med melding til fylkestinget i september og planlagt utlysing av konkurranse på gjennomføring av prosjektene i oktober.

Gjennomføring av tiltak forutsetter et politisk budsjettvedtak i fylkestinget 14. desember

 

Emneord: Miljø og klima