Lytt til tekst
SØK MENY

Dialog som fører til utvikling

Gå direkte til

Den årlige Partnerskapskonferansen brakte 150 deltakere fra Vestfold og Telemark sammen til dialog. Dette har ført til flere forslag til hvordan fylket og næringslivet skal jobbe videre med regional kompetansepolitikk.
Partnerskapskonferansen: 150 deltakere fra næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvaltning. Foto: VFK

Vestfold fylkeskommune jobber kontinuerlig med å opprettholde det gode samarbeidet som er etablert. Partnerskapskonferansen gir muligheten for kompetent dialog mellom aktører, som igjen fører til balansert utvikling mellom privat og offentlig sektor.

Med temaet «næringslivets kompetansebehov» ble flere av aktørene utfordret: Hva mener du løser næringslivets kompetansebehov i Vestfold?

Katarina Hansen, produksjonssjef i H. Henriksen

- Et tettere samarbeid mellom privat næringsliv og skoler har mye å si. Selv har jeg gått ingeniørstudie og har erfaring med å komme ut i arbeidslivet under studie. At vår bedrift kan samarbeide med andre bedrifter for å få kompetanse fra dem, er en utmerket plan. Vi må høre på hverandre.

 

Tommy Aasebø, campusleder i Studentdemokratiet Vestfold

- Videre- og etterutdanning i yrkeslivet. Jeg tenker man må være fleksibel og tilgjengelig og at arbeidsgivere tilrettelegger for de ansatte og studenter.

 

Benjamin Geelmuyden, elevrådsleder på Thor Heyerdahl videregående skole

- Ungdommens stemme svarer: Å gjøre yrkesfag attraktivt. Det er ikke nok folk på yrkesfag. Det har jeg fått inntrykk av er det største problemet. Jeg mener det må bli mer attraktivt å gå på yrkesfag og generelt bli motivert til å jobbe på skole og i arbeidslivet.

 

Kristin Barstad, prosjektleder på Universitetet i Sør-Øst Norge

- Nært samarbeid mellom næringsliv og universitet. At vi utvikler kunnskapen i felleskap der vi kan koble sammen forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap. Der begge parter har svært mye å lære av hverandre. Det vil gjøre at vi kan drive forskning og undervisning på relevante problemstillinger og det kan gjøre at næringslivet kan formidle godt sine behov til oss.

 

Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord kommune

- Vi må utdanne og legge til rette for utdanningsretninger som næringslivet har behov for til enhver tid. Det vil si at utdanningsinstitusjonene må være tilpasningsdyktig.

 

John Einar Runå, fagkonsulent i Opplæringskontoret for industrifag i Vestfold fylkeskommune

- Samarbeid med opplæringsaktørene. Næringslivet må avklare kompetansebehovet sitt med opplæringsinstitusjonene slik at opplæringen kan tilpasses næringslivets behov.

 

Linda Louise Næss, fagkonsulent i Opplæringskontoret for anleggsgartnere

- Større rekruttering til yrkesfag og større kompetansebygging hos yrkesfaglærere. Mer informasjon om Y-veien. Y-veien er om man tar yrkesfag og man får bedre kompetanse ved å gå videre på ingeniørstudier, høyskoler og universiteter enn om man bare leser faget. Akademikere med faglig erfaring.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?