Lytt til tekst
SØK MENY

Derfor bør barn lese i sommer

Foto: VFK
Ny forskning viser at barn som deltar i lesekampanjen Sommerles.no opprettholder leseferdighetene sine bedre enn barn som ikke leser i sommerferien.

Sommerles.no ble startet av Vestfold fylkeskommune og Vestfoldbibliotekene i 2014 og ble i fjor en nasjonal lesekampanje. Kampanjen er gratis og åpen for alle barn i 1.- 7. klasse. Oppstart av den digitale lesekampanjen er 1. juni.

Det kommer fram av foreløpige resultater fra ny forsking, at det å delta i Sommerles.no motvirker barns tap av lesekompetanse gjennom sommeren.

Liten innsats har stor betydning

Vestfold fylkeskommune fikk i fjor midler til to forskningsprosjekt av Forskningsrådet og Nasjonalbiblioteket. Det er Møreforskning Molde og Høgskulen i Volda som har forsket på leseeffekten til barn som deltar på Sommerles.no, sammenlignet med barn som ikke gjør det. Resultatet vil bli publisert i løpet av sommeren på altom.sommerles.no.

Ellen Eriksen (FrP) er leder av hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold fylkeskommune. Hun håper forskningen kan åpne opp øynene til foreldre og lærere og bidra til at enda flere barn benytter seg av lesekampanjen gjennom sommeren.

– Det er nettopp dette vi politikere ønsker å få til. At det nå er bevis på at Vestfold fylkeskommune har bidratt til at barn beholder leseferdighetene gjennom sommeren, er moro å være en del av. Jeg blir stolt av kulturarbeidet vi gjør, sier Eriksen.

Mye opp til foreldre og lærere

Undersøkelsen av 138 barn i fjerde, femte og sjette klasse i Hareid kommune, viser at barn som deltok i Sommerles.no taper svært lite lesekompetanse over sommeren, framfor barn som ikke leser. Dette samsvarer med data fra forskning i utlandet.

– Forskerne mener derfor at Sommerles.no er en nyttig ressurs for barneskolene i Norge, sier Mette Kristin Gjerdrum, fylkesbiblioteksjef i Vestfold og Telemark. –  Jeg er stolt av at lesekampanjen som startet her hos oss har blitt så stor, og samtidig kan bidra på nasjonalt plan, fortsetter hun.

Sommerles.no har blitt en nasjonal lesekampanje og i fjor deltok over 105 000 bar fra over 370 kommuner fra alle fylker.

Fylkesbiblioteksjefen oppfordrer foreldre i Vestfold til å gjøre bibliotekbesøk til en del av årtes sommeraktiviteter, og lade opp med mange spennende bøker før ferien. Det er Vestfoldbibliotekene som driver sommerlesekampanjen for barn i sin kommune.

Samarbeid mellom skole og bibliotek viktig

Foreløpige resultater viser også at det er mye å vinne på bedre samarbeid mellom skole og bibliotek. Der hvor skolene og lærerne i samarbeid med bibliotekene bruker tid før sommerferien til å dele ut informasjon og informere om Sommerles.no til sine klasser, får flere barn kjennskap til kampanjen, og flere barn deltar.

En relativt liten innsats for skolene kan derfor få svært stor betydning, for etter at barna er registrert, tar bibliotekene over arbeidet med kampanjen.

Emneord: Kultur