Lytt til tekst
SØK MENY

Politisk behandling av ny fastlandsforbindelse er i gang

Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune behandler saken om ny fastlandsforbindelse i sitt møte 22. mai. Dette er ett av mange politiske organer som behandler bypakkesaken i løpet av mai. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Maimøtene i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og Vestfold fylkesting nærmer seg. Det er det politiske flertallet i disse folkevalgte organene som avgjør ny fastlandsforbindelse fra Færder.

Tidligere i år ble det kjent at administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler en undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Fra et faglig ståsted ble denne fastlandsforbindelsen vurdert som det beste alternativet samlet sett.

Politisk flertall avgjør

Det endelige valget av løsning for ny fastlandsforbindelse skjer i flere politiske møter i løpet av mai. Behandlingen i fagutvalg og formannskap er i gang, og denne og neste uke behandles saken i bystyret i Tønsberg, kommunestyret i Færder og i Vestfold fylkesting.

- Det er svært viktig for Tønsberg-regionen at vi får på plass en ny fastlandsforbindelse for å redusere den uakseptable risikoen med en gammel kanalbro. Dessuten er en ny fastlandsforbindelse helt avgjørende for å få på plass alle de tiltakene som skal gjøre det enklere for kollektivtrafikken, gående og syklende, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe og fylkesordfører i Vestfold. Han fortsetter:

- Flere fagrapporter peker også på at en ny forbindelse betyr mye for regionens konkurranseevne. Det er særlig Nøtterøy og Tjøme som vil nyte godt av de positive effektene. Nå ser jeg fram mot den politiske behandlingen og jeg håper vi lykkes med å få likelydende vedtak i begge kommunene og i fylkeskommunen, slik at vi kan komme videre med arbeidet, sier Hogsnes.

Bystyret i Tønsberg behandler saken 23. mai, kommunestyret i Færder behandler saken 30. mai og saken kommer til behandling i Vestfold fylkesting 31. mai.

Tønsberg kommune

Bystyremøte onsdag 23. mai kl. 18.30 – 22.00 (bystyresalen i rådhuset) 

Færder kommune

Kommunestyremøte onsdag 30. mai kl. 18.00 – 20.00 (kommunestyresalen, Tinghaug)
Møtet direkteoverføres

Vestfold fylkesting

Fylkestingsmøte torsdag 31. mai kl. 09.00 (Skiringssal, fylkeshuset)
Møtet direkteoverføres.

Hva er en bypakke?

En bypakke er et sett med tiltak som skal bedre transportsystemet i et område. I Tønsberg-regionen er det behov for en mer samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Færder kommune. I tillegg ventes det en befolkningsvekst som kan gi transport- og miljøutfordringer. Derfor er det satt i gang en samordnet og helhetlig satsing på miljøvennlig og effektiv bytransport og arealbruk.

Bypakke Tønsberg-regionen