Lytt til tekst
SØK MENY

Danner politisk nettverk

Gå direkte til

Fem mellomstore byerregioner sammen om byvekstavtaler

Bodø, Ålesund, Haugalandet, Arendal-Grimstad og Vestfoldbyen går sammen for å komme inn under ordningen med byvekstavtaler

De fem mellomstore byregionene har dannet et felles nettverk og målet er å oppnå byvekstavtaler i NTP 2022-2033.

Statlige midler

De fem mellomstore byregionene har det til felles at de forventer en betydelig vekst i årene som kommer. Det hører med til fellesskapet at de vil få miljøutfordringene som knytter seg til trafikkutvikling og byvekst. Det haster med tiltak for å sikre god fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljøvennlig transport. Derfor må det utformes en statlig politikk også for de mellomstore byregionene.

Nettverk

Nettverket ønsker å komme inn under ordningen med byvekstavtaler, på linje med ni utvalgte byområder som har denne ordningen i dag. De statlige transportetatene ville ha de fem byregionene inn under byvekstavtaler i NTP 2018-2029, men forslaget falt gjennom. Nå vil det nye nettverket arbeide aktivt for å komme med i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Byvekstavtale

I NTP 2018-2029 er ordningen med byvekstavtale rettet inn mot ni byområder med en ramme på 66 mrd. kr. En byvekstavtale forutsetter en vedtatt areal- og transportplan, vedtak om bompenger og finansiering av tiltak som bidrar til at flere reiser kollektivt, sykler og går; nullvekstmålet for personbiltrafikk. Byvekstavtalene er statens viktigste grep for større og mer helhetlig innsats i areal- og transportutviklingen i større byområder.

Nullvekst

Med til sammen en halv million innbyggere, melder de fem ”nye” mellomstore byregionene seg på for å nå nullvekstmålet. Det er avgjørende at samarbeidet om nullvekst er aktivt og forpliktende. De fem mellomstore byregionene tar sikte på å oppnå byvekstavtaler i NTP 2022-2033.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?