Lytt til tekst
SØK MENY

«Årets ansatt» skaper trygghet i klasserommet

Årets vinner av prisen "Årets ansatt" er Anne Kvammen, lærer ved Sandefjord videregående skole. Foto: VFK / Marita Nilsen
Vestfold fylkeskommune delte ut prisen for «årets ansatt» i videregående opplæring i Vestfold i dag.

Vestfoldpolitiker Frode Hestnes (Frp) er leder for hovedutvalget for utdanning og deler ut prisen for «årets ansatt» i videregående opplæring i Vestfold, sammen med juryen.

– Vi tror en slik pris motiverer de ansatte, samtidig som det bevisstgjør elevene om eget skolemiljø og eget trivsel. Det er viktig å ha med elevene på kåring siden det er deres skolehverdag, forteller Hestnes.

Prisen gitt ut for første gang

Hovedutvalget vedtok prisen i fjor, og det ble opprettet en komité bestående av representanter fra en av lærerorganisasjonene, rektorene, utdanningsavdelingen og elever. komitéen utarbeidet kriterier basert på innspill fra elevrådene/Skolemiljøutvalgene ute i Vestfoldskolene. En jury ble sammensatt av en representant fra hver av skolene. Leder for juryen er fra Fylkeselevrådet, samt elev ved Sandefjord videregående skole, Jonas Aasland, og han forteller om deres bevisste valg av «årets ansatt».

– Anne Kvammen, lærer ved Sandefjord videregående skole, var den som svarte best på kriteriene og spesielt innenfor livsmestring, som er et av satsingsområdene til Vestfold fylkeskommune, forteller Aasland.

Prisvinner Anne Kvammen jobber ved Sandefjord Videregående Skole og får prisen for blant annet å bidra til et positivt og godt læringsmiljø. I følge juryen skaper hun trygghet i klasserommet, er godhjertet og bidrar til økt livsmestring. ­

– Jeg er veldig glad for at elevene mine har sendt inn den søknad som ligger til grunn for denne prisen. At de setter pris på den relasjon vi har og synes at jeg er en positiv bidragsyter for dem i det daglige synes jeg er et skulderklapp og dette gir meg ny energi til å stå på for elevene mine, forteller Kvammen.

En lærer som utfyller kriteriene

Juryen har bestått av representanter fra fylkeselevrådet og elevrådsrepresentanter fra skolene. Kriteriene for å bli tildelt prisen har leder for juryen god kontroll på:

– Den ansatte skal være en pådriver og gjøre en ekstra innsats i sitt arbeid. Den ansatte skal bidra til godt skolemiljø, se elevene og øke deres livsmestring. Vi mente at Anne Kvammen gjør noe ekstraordinært for læringsmiljøet og elvene, og fylte kriteriene fra a til å, forteller Jonas.

Hestnes er enig i juryens begrunnelse og valg av kandidat.

– De visste helt klart at dette var en pris de ønsket at læreren skulle få, og at de var glade for tildelingen. Det var morsomt å oppleve den klassen som hadde nominert læreren, avslutter Hestnes.