Lytt til tekst
SØK MENY

Åpnet ny gang- og sykkelvei i Svelvik

Det var ordfører Andreas Muri som åpnet veien sammen med barnehagebarn fra Svelvik kommune. Foto: Hans Hilding Hønsvall
Torsdag var det offisiell åpning av den nye gang- og sykkelvei langs Markveien i Svelvik. Nå får barn og ungdom i området et trafikksikkert tilbud fram til barne- og ungdomsskolen.

Markveien i Svelvik er en hovedtrafikkåre fra sentrum og barne- og ungdomsskolen, og til de største boligområdene, gravlunden og utgangspunkt for fritidsaktiviteter i marka. Tidligere var det ikke et trafikksikkert alternativ for myke trafikanter her, men nå står 1,3 kilometer med gang- og sykkelvei klar til bruk.

Det er Svelvik kommune som har stått for byggingen av gang- og sykkelveien, som hadde et kostnadsestimat på 16 millioner kroner.

Spleiselag med fylkeskommunen

Hans Hilding Hønsvall, leder av hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune, var til stede på den offisielle åpningen sammen med nestleder i utvalet, Liv Margit Karto.

Hønsvall leder også fylkets trafikksikkerhetsutvalg, som har støttet gang- og sykkelveien med 4,8 millioner kroner.

- Gratulerer med en ny gang- og sykkelvei. Det er vemodig at dere fra nyttår ikke lenger er en del av Vestfold, men dere er vestfoldinger ut året og vi behandler dere på lik linje med andre Vestfold-kommuner. Betingelsen for å få midler til denne gang- og sykkelveien var at den skulle stå ferdig før årsskiftet, og det har dere klart, sa Hønsvall i sin åpningstale.

Svelvik har tidligere fått midler fra fylkeskommunen til å bygge et nytt veianlegg ved fylkesvei 319 og rundt fergeterminalen i Svelvik. Her kan du lese mer om dette prosjektet

Emneord: Samferdsel