Lytt til tekst
SØK MENY

Alle søkere har fått tilbud om skoleplass

Ni av ti elever har fått førstevalget sitt.
Totalt 8 203 søkere til videregående opplæring i Vestfold har fått tilbud om skoleplass til det neste skoleåret etter andre inntaksrunde. Nærmere ni av ti elever fikk førstevalget sitt i år.

Alle elever med ungdomsrett skal få et tilbud om skoleplass på ett av sine tre ønsker på det første trinnet i videregående skole. Etter førsteinntaket i juli, fikk 88 % av søkerne tilbud om førstevalget sitt. Nå er det andre inntaket gjennomført, og alle søkerne har fått tilbud om skoleplass, med unntak av enkelte som søkte om påbygg. De som også har søkt lærefag, men ennå ikke fått tilbud, vil fortsatt kunne bli formidlet til en læreplass i bedrift. Dersom avtale om læreplass ikke inngås, vil eleven få tilbud om Vg3 Fagopplæring i skole.

– Det er gledelig at nesten 9 av 10 av søkerne til videregående opplæring i Vestfold får førsteønsket sitt oppfylt. Andrevalget kan også være et godt alternativ for elevene, og etter at siste inntak er gjennomført, har alle fått et tilbud om skoleplass. Jeg ønsker elevene våre lykke til med et nytt skoleår og håper de blir fornøyde med skolevalget sitt, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold.

Etter andre inntaksrunde, har 632 elever fått et nytt tilbud om skoleplass og totalt har 8 203 søkere fått et skoletilbud. Det er opprettet flere plasser på Service og samferdsel, Teknikk og industri og Bygg og anleggsteknikk mellom første og andre inntak, for å støtte opp om elevenes ønsker, samt arbeidslivets behov og ønsker.

De videregående skolene overtar nå ansvaret for å administrere egne inntaks- og ventelister. Elevene kan henvende seg til skolene angående ventelisteplasser.

De fleste velger nærskolen

Mellom første- og andre inntaksrunde, er det alltid noen elever som ombestemmer seg og det åpner muligheter for andre elever. I år takket i underkant 300 elever nei til det første skoletilbudet.

– Elever i videregående opplæring kan velge utdanningsprogram over hele Vestfold. Vi har i år hatt god søkning til nye Horten videregående skole, og likevel kommer 95 % av elevene som starter på denne skolen i år, fra Horten kommune, sier Frode Hestnes, leder av hovedutvalget for utdanning i Vestfold.

Trenger læreplasser i helse- og omsorgsfag

Arbeidet med formidling av elever som søker læreplass pågår for fullt. Nytt av året, er en dugnad for å finne læreplasser til de som står uten læreplass i begynnelsen av august.

Krafttaket i lærlingestafetten foregår fram til skolestart. Fylkeskommunen organiserer dugnaden der representanter fra opplæringskontor, oppfølgingstjenesten, NAV, LO og NHO deltar.

– Det er særlig innenfor helsearbeiderfaget, tømrerfaget, elektrikerfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og salgsfaget søkerne mangler læreplasser. Jeg vil særlig oppfordre kommunene i Vestfold til å ta imot lærlinger innen helse- og oppvekstfagene. Det er per nå 26 søkere til helsearbeiderfaget og 21 søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget som trenger lærlingplass, sier Frode Hestnes.

Her er en oversikt over alle skolene i Vestfold. 

Emneord: Utdanning